Zarząd Fundacji Edukacji Finansowej Crown

Dawid Mrotek – Prezes Zarządu
Mirosław Wrotek – wice Prezes Zarządu
Iwona Styczeń – Członek Zarządu

Rada fundacji
 1. Zdzisław Miara – Przewodniczący Rady
 2. Julietta Miara
 3. Elżbieta Wrotek
 4. Iwona Styczeń
 1. Ewa Bareła
 2. Marek Pachała
 3. Dawid Mrotek

Fundacja Edukacja Finansowa Crown jest organizacją non-profit, która została powołana aktem notarialnym dnia 19.02.2016 roku.
Numer KRS fundacji – 0000626718, NIP – 9512416145, REGON – 364910007.

Lista fundatorów

1. Zdzisław Miara
2. Julietta Miara
3. Wojciech Nowicki
4. Iwona Styczeń

5. Anna Czech
6. Czesław Czech
7. Elżbieta Wrotek
8. Dawid Mrotek

Skrócona historia Crown w Polsce 2008 – 2019

“Organizacja Crown Financial Ministries powstała w USA w 2000 roku z połączenia dwóch innych organizacji: Christian Financial Concepts założonej w 1976 roku przez Larrego Burketa oraz Crown Ministries założonej w 1985 roku przez Howarda Daytona. Obaj widzieli potrzebę edukacji chrześcijan w zakresie biblijnych zasad zarządzania finansami i w tym celu powołali organizację, która zajęła się organizowaniem wykładów i szkoleń na temat wychodzenia z długów, planowania budżetu rodzinnego, oszczędzania, inwestowania, dawania i mądrego wydawania pieniędzy.”

Crown na świecie

“Edukacja Finansowa Crown w Polsce zrodziła się z podobnej potrzeby. Kilka osób z różnych środowisk chrześcijańskich niezależnie od siebie zaczęło się modlić, by Crown Financial Ministries mogło zaistnieć także w Polsce. Jesienią 2007 roku Zdzisław Miara, Radosław Gasza i Jarosław Szcześniak na konferencji FCCI nawiązali kontakt z Peterem Briscoe - przedstawicielem Crown w Europie. Zaprosili go, by przyjechał do Polski i zaprezentował wizję Crown chrześcijańskim liderom. Niezależnie od tego Dawid Mrotek w 2007 roku podejmował samodzielne próby kontaktu z Crown USA, w celu sprowadzenia tej służby do Polski. Wszystkie te osoby spotkały się w styczniu 2008 roku po raz pierwszy.”

Crown w Polsce – zanim się wszystko zaczęło

“Pierwsze spotkanie z Peterem Briscoe odbyło się 10 stycznia 2008 roku w Warszawie. Peter przedstawił liderom polskich ruchów chrześcijańskich misję, wizję i działalność Crown Financial Ministries. Dzień ten jest datą, w której służba nazwana później Edukacja Finansowa Crown (EFCrown) rozpoczęła działalność w Polsce w wyniku podpisanej w marcu 2008 roku umowy o współpracy pomiędzy Ruchem Nowego Życia (obecnie Ruch Chrześcijański MT28) a Crown Financial Ministries. Liderem Edukacji Finansowej Crown w Polsce został Zdzisław Miara, a koordynatorem wydarzeń jego żona Julia.”

Crown w Polsce – spotkanie inicjujące

“Następnie w marcu odbył się pierwszy kurs finansowy prowadzony przez Zdzisława Miarę w oparciu o podręczniki w j. angielskim, a od kwietnia ruszyły prace nad tłumaczeniem i redakcją książki „Twoje Pieniądze się Liczą” i innych podręczników. Materiały w języku polskim powstały dzięki ofiarności darczyńców z Polski i Crown Financial Ministries z USA.
Rozwój EFCrown w Polsce dokonywał się dzięki wielu ludziom, którzy uczestniczyli w pierwszych konferencjach i kursach finansowych Crown, a następnie dalej przekazywali biblijne zasady zarządzania finansami w swoich środowiskach.”

Crown w Polsce - początki

“W 2016 roku powstała Fundacja Edukacja Finansowa Crown, której pierwszym prezesem został Zdzisław Miara. Obok Fundacji rozpoczęła także działalność spółka celowa fundacji EFCrown Sp. z.o.o., której zadaniem jest działalność wydawnicza i dystrybucyjna materiałów Crown. Odbywa się to głównie poprzez sklep internetowy.”

Rok 2016 – powołanie fundacji

“W czerwcu 2018 roku Zdzisław złożył rezygnację z funkcji Prezesa Fundacji Edukacji Finansowej Crown. Rada Fundatorów zdecydowała o zmianie władz i powołała nowy Zarząd. Prezesem Zarządu został mianowany Wojciech Nowicki, a wice prezesem Dawid Mrotek. Zmiany w przywództwie Fundacji EFCrown zostały ogłoszone 17 listopada podczas Zjazdu Liderów Crown w Warszawie z okazji X-lecia istnienia organizacji w Polsce. W zjeździe wzięli udział także goście z zagranicy m.in.: Wiley i Patricia Patterson, Chuck Bentley (prezes Crown USA) oraz Handre deJongh (wice prezes Crown USA) oraz liderzy Edukacji Finansowej Crown z Polski.”

Rok 2018 – X lecie Crown w Polsce i zmiana przywództwa

“Liderzy Edukacji Crown w Polsce w swoich środowiskach poza dostępnymi w Polsce oficjalnymi programami Crown jak kursy i konferencji organizują również rekolekcje, szkolenia i seminaria przedstawiając na nich biblijne zasady zarządzania finansami. Cyklicznie odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy w formie webinariów, kursy finansowe Crown w seminariach duchownych oraz więzieniach. Liderzy Edukacji Finansowej Crown propagują dzieło Crown występując w mediach lokalnych i ogólnopolskich: radiu i telewizji, prowadząc blogi o finansach według Biblii, tworząc filmy edukacyjne oraz pisząc artykuły do dzienników i tygodników.”

Liczne działania liderów Crown

Film z 10. rocznicy fundacji

Cele fundacji

Fundacja Edukacja Finansowa Crown
jest organizacją non-profit, która ma na celu:

Działalność edukacyjna i doradcza w zakresie zarządzania zasobami, w tym finansami osób fizycznych, rodzin i organizacji non profit oraz tych działających w celu osiągnięcia zysku

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Promowanie postaw i wartości chrześcijańskich, w szczególności w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, rozwojem zawodowym, biznesem i przedsiębiorczością

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym promocja i organizacja wolontariatu

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Jak realizujemy powyższe cele?

 • organizujemy i prowadzimy szkolenia, seminaria, konsultacje, warsztaty, wykłady, kursy i konferencje,
 • wydajemy książki, broszury, plakaty, ulotki, pocztówki itp. wraz z rozpowszechnianiem;
 • prowadzimy strony internetowe Fundacji oraz media społecznościowe;
 • edukując dzieci i młodzież w zakresie zarządzania finansami;
 • udzielamy porad indywidualnych oraz grupowych, w tym dla osób: nadmiernie zadłużonych, bezrobotnych i pozostających bez pracy,
 • prowadzimy seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi;

Dokumenty do pobrania

Pomogliśmy ponad 10.000 osób w Polsce uporządkować swoje finanse, poprzez konferencje, kursy i książki.