Zarząd Fundacji Crown

Dawid Mrotek – Prezes Zarządu
Mirosław Wrotek – wice Prezes Zarządu
Iwona Styczeń – Członek Zarządu

Rada fundacji
 1. Zdzisław Miara – Przewodniczący Rady
 2. Julietta Miara
 3. Elżbieta Wrotek
 4. Iwona Styczeń
 5. Ewa Bareła
 1. Marek Pachała
 2. Dawid Mrotek
 3. Sławomir Grusza
 4. Piotr Hołyński
 5. Michał Maliński

Fundacja Crown jest organizacją non-profit, która została powołana aktem notarialnym dnia 19.02.2016 roku.
Numer KRS fundacji – 0000626718, NIP – 9512416145, REGON – 364910007.

Lista fundatorów

1. Zdzisław Miara
2. Julietta Miara
3. Wojciech Nowicki
4. Iwona Styczeń

5. Anna Czech
6. Czesław Czech
7. Elżbieta Wrotek
8. Dawid Mrotek

Skrócona historia Crown w Polsce

Film z 10. rocznicy fundacji

Cele fundacji

Fundacja Crown
jest organizacją non-profit, która ma na celu:

Działalność edukacyjna i doradcza w zakresie zarządzania zasobami, w tym finansami osób fizycznych, rodzin i organizacji non profit oraz tych działających w celu osiągnięcia zysku

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Promowanie postaw i wartości chrześcijańskich, w szczególności w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, rozwojem zawodowym, biznesem i przedsiębiorczością

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym promocja i organizacja wolontariatu

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Jak realizujemy powyższe cele?

 • organizujemy i prowadzimy szkolenia, seminaria, konsultacje, warsztaty, wykłady, kursy i konferencje,
 • wydajemy książki, broszury, plakaty, ulotki, pocztówki itp. wraz z rozpowszechnianiem;
 • prowadzimy strony internetowe Fundacji oraz media społecznościowe;
 • edukując dzieci i młodzież w zakresie zarządzania finansami;
 • udzielamy porad indywidualnych oraz grupowych, w tym dla osób: nadmiernie zadłużonych, bezrobotnych i pozostających bez pracy,
 • prowadzimy seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi;

Dokumenty do pobrania

Pomogliśmy ponad 10.000 osób w Polsce uporządkować swoje finanse, poprzez konferencje, kursy i książki.