Film z 10. rocznicy fundacji

Historia Crown w Polsce 2008 - 2019

Crown na świecie

Organizacja Crown Financial Ministries powstała w USA w 2000 roku z połączenia dwóch innych organizacji: Christian Financial Concepts założonej w 1976 roku przez Larrego Burketa oraz Crown Ministries założonej w 1985 roku przez Howarda Daytona. Obaj widzieli potrzebę edukacji chrześcijan w zakresie biblijnych zasad zarządzania finansami i w tym celu powołali organizację Crown Financial Ministry www.crown.org, która zajęła się organizowaniem wykładów i szkoleń na temat wychodzenia z długów, planowania budżetu rodzinnego, oszczędzania, inwestowania, dawania i mądrego wydawania pieniędzy.

Crown w Polsce – zanim się wszystko zaczęło

Edukacja Finansowa Crown w Polsce zrodziła się z podobnej potrzeby. Kilka osób z różnych środowisk chrześcijańskich niezależnie od siebie zaczęło się modlić, by Crown Financial Ministries mogło zaistnieć także w Polsce. Jesienią 2007 roku Zdzisław Miara, Radosław Gasza i Jarosław Szcześniak na konferencji FCCI nawiązali kontakt z Peterem Briscoe – przedstawicielem Crown w Europie. Zaprosili go, by przyjechał do Polski i zaprezentował wizję Crown chrześcijańskim liderom. Niezależnie od tego Dawid Mrotek w 2007 roku podejmował samodzielne próby kontaktu z Crown USA, w celu sprowadzenia tej służby do Polski. Wszystkie te osoby spotkały się w styczniu 2008 roku po raz pierwszy.

Crown w Polsce – spotkanie inicjujące

Pierwsze spotkanie z Peterem Briscoe odbyło się 10 stycznia 2008 roku w Warszawie. Peter przedstawił liderom polskich ruchów chrześcijańskich misję, wizję i działalność Crown Financial Ministries. Dzień ten jest datą, w której służba nazwana później Edukacja Finansowa Crown (EFCrown) rozpoczęła działalność w Polsce w  wyniku podpisanej w marcu 2008 roku umowy o współpracy pomiędzy Ruchem Nowego Życia (obecnie Ruch Chrześcijański MT28) a Crown Financial Ministries. Liderem Edukacji Finansowej Crown w Polsce został Zdzisław Miara, a koordynatorem wydarzeń jego żona Julia.

Crown w Polsce – początki

Następnie w marcu odbył się pierwszy kurs finansowy prowadzony przez Zdzisława Miarę w oparciu o podręczniki w j. angielskim, a od kwietnia ruszyły prace nad tłumaczeniem i redakcją książki „Twoje Pieniądze się Liczą” i innych podręczników. Materiały w języku polskim powstały dzięki ofiarności darczyńców z Polski i Crown Financial Ministries z USA.

Rozwój EFCrown w Polsce dokonywał się dzięki wielu ludziom, którzy uczestniczyli w pierwszych konferencjach i kursach finansowych Crown, a następnie dalej przekazywali biblijne zasady zarządzania finansami w swoich środowiskach.

W drugiej połowie roku 2008 roku dzięki Jarosławowi Szcześniakowi właścicielowi firmy Zelnet pojawiła się w sieci witryna  www.crown.org.pl. Zespół organizacyjny do których należeli Zdzisław i Julia Miara, Dawid Mrotek, Mariusz Kwapisz przygotowywali pierwszą konferencję, „Biblia o finansach” która odbyła się 22 listopada 2008 roku w Warszawie. Działania marketingowe i współpraca z licznymi partnerami pozwoliła zgromadzić ok. 200 osób z całej Polski. Wykładowcami byli Peter J. Briscoe i John Bean. Konferencja oraz lektura książki pt. „Twoje pieniądze się liczą” przetłumaczonej na język polski i przekazanej w darze przez Radosława i Małgorzatę Gasza zainspirowała kolejne osoby do zaangażowania się w dzieło Edukacji Finansowej Crown i organizację kolejnych wydarzeń.

Od 1 grudnia 2008 rozpoczęły się prace tłumaczeniowe nad „Zeszytem Zastosowań Praktycznych (ZZP)” i „Podręcznikiem Uczestnika Kursu Finansowego Crown (PUKF)”. Dostosowanie tych materiałów do warunków polskich wymagało bardzo dużo pracy. ZZP wydano we wrześniu 2009, a podręcznik PUKF na początku 2010 roku.

W roku 2009 odbyły się kolejne dwie konferencje „Biblia o finansach” w Warszawie i w Krakowie. Oprócz tego w Warszawie zostały zorganizowane dwa kursy dla liderów Crown gromadzące w sumie 53 osoby. Po ich ukończeniu  nowi liderzy mogli prowadzić kursy finansowe Crown w swoich środowiskach, które prowadzone były w formie spotkań oraz pracy korespondencyjnej drogą mailową. Był to ewenement, gdyż Crown nigdzie na świecie nie praktykował takiej formuły kursu.

Lata 2009 – 2010kolejne etapy budowy służby

Na konferencji w Warszawie, 21 marca 2009 roku, wykładowcami byli Matthew Elsberry i Peter J. Briscoe. Wzięło w niej udział ok. 60 osób, natomiast w konferencji w Krakowie, 6 czerwca 2009 roku, gdzie wykładowcą był Andres Panasiuk, uczestniczyło ok. 110 osób.

W trzecim roku działalności (2010)  EFCrown w Polsce zorganizowano osiem konferencji „Biblia o finansach” dla 820 osób oraz trzy kolejne kursy dla liderów Crown, w których w sumie wzięło udział 50 osób. Dzieło Crown rosło – przybywało liderów, którzy prowadzili kursy finansowe Crown, organizowali oni konferencje „Biblia o finansach” w swoich miejscowościach. Po krótkim czasie okazało się, że brakuje wykładowców.

Pierwszy kurs dla wykładowców, w którym uczestniczyło 16 osób, zorganizowano w maju 2010 roku w Warszawie. Crown USA nie miało programu szkolenia wykładowców.  Zdzisław Miara, który dzięki szkoleniom wewnętrznym w Ruchu MT28 posiasał sporo wiedzy i praktyki w publicznym przemawianiu, opracował program kursu dla wykładowców w oparciu o materiały jakie tłumaczył dla Mt28. Dzięki temu od tego roku wszystkie konferencje „Biblia o Finansach” były obsługiwane przez polskie zespoły wykładowców. Kolejnych liderów Edukacji Finansowej Crown w 2010 roku zaczęli szkolić polscy trenerzy: Zdzisław Miara, Dawid Mrotek i Wojciech Nowicki.

Rok 2010 – rozwój nowych narzędzi wspierających służbę

W czerwcu 2010 roku EFCrown rozszerzyła swoją działalność, by obok kursów i konferencji o finansach rozpocząć prowadzenie szkoleń dla Trenerów Career Direct (w Polsce przyjęto nazwę Kompas Kariery Crown). Dzięki temu już w 2011 roku odbyło się pierwsze szkolenie dla Trenerów KK, które prowadzli Alet i Jan Strydom z RPA oraz Andrew Nedelchev z Bułgarii. Ten rozbudowany system testów, który wykorzystuje biblijne zasady, nowatorską technologię i statystykę służy do profilowania edukacyjnego i zawodowego. Tworzony i doskonalony przez ponad 20 lat w USA, poddany rygorystycznym badaniom walidacyjnym, obecnie jest dostępny w 18 językach na całym świecie. W 2012 roku test Career Direct w polskiej wersji językowej został udostępniony on-line na ogólnoświatowej platformie internetowej i przez kolejnych 7 lat wykonało go ponad 5000 Polaków.

Od 2011 roku dostępne są w polskiej wersji językowej filmy DVD z serii „Boże rozwiązania”, które umożliwiają liderom organizowanie spotkań i rozmów na tematy biblijne, w których pojawia się wątek finansowy. Dzięki zaangażowaniu Dawida Mrotka i pracy zespołu osób zostaje wydany po polsku zestaw podręczników do edukacji finansowej dla dzieci w wieku 5-7 lat „Dawaj, Oszczędzaj „Wydawaj” i „Sekret” dla dzieci 8-12 lat.

Rok 2013 – obchody V rocznicy i uzyskanie imprimatur

W 2013 roku Edukacja Finansowa Crown świętowała piątą rocznicą powstania. Była to okazja do zorganizowania I Konferencji Liderów Crown w Warszawie połączonej z wymianą doświadczeń i szkoleniem. W październiku tego roku książka „Twoje pieniądze się liczą”, zeszyt uczestnika konferencji „Biblia o Finansach” oraz podręczniki kursu finansowego uzyskały Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 3571/D/2013, dzięki czemu dzieło Crown zaczęło dynamicznie rozwijać się w Kościele katolickim.

Rok 2014 – ważne wydarzenia

W 2014 roku EFCrown zorganizowała pierwszą konferencję „Biblia o pracy”.

W tym samym roku w Krakowie odbyła się Europejska Konferencja Liderów z udziałem Chucka Bentley’a, odpowiedzialnego za Crown Financial Ministries, który przedstawił dynamiczny rozwój organizacji na świecie. Podczas konferencji Alet i Jan Strydom przeszkolili kilkudziesięciu liderów Crown w zakresie stosowania testów Personality ID – kolejnego narzędzia, opartego o koncepcję pomiaru osobowości DISC, które pomaga osobom i organizacjom wykorzystać w pełni potencjał osobowościowy pracowników i służy do budowania zespołu i do poradnictwa nie tylko zawodowego, ale też małżeńskiego.

W 2016 roku ruszył pierwszy kurs finansowy online prowadzony przez Annę i Czesława Czech za po pośrednictwem Skype. Opracowali oni program, przetestowali go a następnie udostępnili pakiet materiałów wszystkim liderom na Zjeździe, jaki odbył się w Październiku tego roku.

Przez 5 kolejnych lat Edukacja Finansowa Crown rozwijała się w Polsce dzięki organizowaniu konferencji, kursów finansowych oraz kursów dla liderów.

Rok 2016 – powołanie fundacji

W 2016 roku powstała Fundacja Edukacja Finansowa Crown, której pierwszym prezesem został Zdzisław Miara. Obok Fundacji rozpoczęła także działalność spółka celowa fundacji EFCrown Sp. z.o.o., której zadaniem jest działalność wydawnicza i dystrybucyjna materiałów Crown. Odbywa się to głównie poprzez sklep internetowy.

Rok 2017 – nowe działania online

Od maja 2017 roku Trenerzy Kompasu Kariery mogą odnawiać swoje certyfikaty bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu. Rok później kurs Trenera Kompasu Kariery odbył się już prawie w całości online. Zakończeniem szkolenia były stacjonarne zjazdy – jesienią 2018 odbyły się one w Warszawie i w Poznaniu.

W roku 2017 ruszyły prace nad budową nowej wersji strony internetowej fundacji i integracji ze sklepem online.

W roku 2017 Ruch Chrześcijański MT28 podjął decyzję o skierowaniu Zdzisława Miary do pracy na rzecz biura regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Budapeszcie.

Rok 2018 – X lecie Crown w Polsce i zmiana przywództwa

W czerwcu 2018 roku Zdzisław złożył rezygnację z funkcji Prezesa Fundacji Edukacji Finansowej Crown. Rada Fundatorów zdecydowała o zmianie władz i powołała nowy Zarząd. Prezesem Zarządu został mianowany Wojciech Nowicki, a wice prezesem Dawid Mrotek. Zmiany w przywództwie Fundacji EFCrown zostały ogłoszone 17 listopada podczas Zjazdu Liderów Crown w Warszawie z okazji X-lecia istnienia organizacji w Polsce. W zjeździe wzięli udział także goście z zagranicy m.in.: Wiley i Patricia Patterson, Chuck Bentley (prezes Crown USA) oraz Handre deJongh (wice prezes Crown USA) oraz liderzy Edukacji Finansowej Crown z Polski.

Podsumowanie 10 lat działania Edukacji Finansowej Crown w Polsce

  • Blisko 80 konferencji „Biblia o finansach”
  • 5 konferencji „Biblia o pracy”,
  • ponad 40 kursów dla liderów Crown – przeszkolono prawie 600 osób, z czego certyfikaty uzyskało ok 160 osób, a aktywne działania podejmuje 60 liderów EFCrown,
  • organizacja setek kursów finansowych, na których przeszkolono ponad 6000 osób w zakresie zarządzania finansach według biblijnych zasad,
  • organizacja szkoleń dla ok. 200 trenerów Kompasu Kariery Crown z czego aktywnie działa 90 trenerów a w Polsce wykonano ponad 5000 testów Career Direct,
  • organizacja 6 kursów stacjonarnych dla wykładowców i przeniesienie ich na platformę on-line – obecnie 63 przeszkolonych wykładowców.

Liczne działania liderów Crown

Liderzy Edukacji Crown w Polsce w swoich środowiskach poza dostępnymi w Polsce oficjalnymi programami Crown jak kursy i konferencji organizują również rekolekcje, szkolenia i seminaria przedstawiając na nich biblijne zasady zarządzania finansami. Cyklicznie odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy w formie webinariów, kursy finansowe Crown w seminariach duchownych oraz więzieniach. Liderzy Edukacji Finansowej Crown propagują dzieło Crown występując w mediach lokalnych i ogólnopolskich: radiu i telewizji, prowadząc blogi o finansach według Biblii, tworząc filmy edukacyjne oraz pisząc artykuły do dzienników i tygodników.

Liderzy Crown autorami książek

W ramach swoich działań liderzy wydają również książki:

  • „Uzdrowienie finansów. Jak z Bożą pomocą wyjść z długów?” autorstwa Małgorzaty i Wojciecha Nowickich,
  • „Pułapki na drodze do wolności finansowej” autorstwa Elżbiety Wrotek,
  • „Jedność małżeńska a finanse” autorstwa Elżbiety Wrotek,
  • E-book pt. „Zarządzanie finansami po Bożemu” autorstwa Elżbiety Wrotek.

Wszystkie działania podejmowane przez liderów Crown złożyły się na dynamiczny rozwój Fundacji Edukacji Finansowej Crown i sprawiły, że Crown już jest rozpoznawalną marką w Polsce. Działania zaplanowane na kolejne lata mają na celu dotarcie do jeszcze większej liczby Polaków z Bożymi zasadami zarządzania finansami.