Film z 10. rocznicy fundacji

Historia Crown w Polsce

Organizacja Crown Financial Ministries powstała w USA w 2000 roku z połączenia dwóch innych organizacji: Christian Financial Concepts założonej w 1976 roku przez Larrego Burketa oraz Crown Ministries założonej w 1985 roku przez Howarda Daytona. Obaj widzieli potrzebę edukacji chrześcijan w zakresie biblijnych zasad zarządzania finansami i w tym celu powołali organizację Crown Financial Ministry www.crown.org, która zajęła się organizowaniem wykładów i szkoleń na temat wychodzenia z długów, planowania budżetu rodzinnego, oszczędzania, inwestowania, dawania i mądrego wydawania pieniędzy.

ZANIM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO

Edukacja Finansowa Crown w Polsce zrodziła się z podobnej potrzeby. Kilka osób z różnych środowisk chrześcijańskich niezależnie od siebie zaczęło się modlić, by Crown Financial Ministries mogło zaistnieć także w Polsce. Jesienią 2007 roku Zdzisław Miara, Radosław Gasza i Jarosław Szcześniak na konferencji FCCI nawiązali kontakt z Peterem Briscoe – przedstawicielem Crown w Europie. Zaprosili go, by przyjechał do Polski i zaprezentował wizję Crown chrześcijańskim liderom. Niezależnie od tego Dawid Mrotek w 2007 roku podejmował samodzielne próby kontaktu z Crown USA, w celu sprowadzenia tej służby do Polski. Wszystkie te osoby spotkały się w styczniu 2008 roku po raz pierwszy w Warszawie.

SPOTKANIE INICJUJĄCE

Spotkanie z Peterem Briscoe odbyło się 10 stycznia 2008 roku w Warszawie. Peter przedstawił liderom polskich ruchów chrześcijańskich misję, wizję i działalność Crown Financial Ministries. Dzień ten jest datą, w której służba nazwana później Edukacją Finansową Crown (EFCrown) rozpoczęła działalność w Polsce w wyniku podpisanej w marcu 2008 roku umowy o współpracy pomiędzy Ruchem Nowego Życia (obecnie Ruch Chrześcijański MT28) a Crown Financial Ministries. Liderem Edukacji Finansowej Crown w Polsce został Zdzisław Miara, a koordynatorem wydarzeń jego żona Julia.

POCZĄTKI

W marcu 2008 roku odbył się pierwszy kurs finansowy prowadzony przez Zdzisława Miarę w oparciu o podręczniki w języku angielskim, a od kwietnia ruszyły prace nad tłumaczeniem na język polski i redakcją książki pt. „Twoje Pieniądze się Liczą”. Materiały w języku polskim powstawały dzięki ofiarności darczyńców z Polski i Crown Financial Ministries z USA.

Rozwój Edukacji Finansowej Crown w Polsce dokonywał się dzięki wielu ludziom, którzy uczestniczyli w pierwszych konferencjach i kursach finansowych Crown, a następnie dalej przekazywali biblijne zasady zarządzania finansami w swoich środowiskach.

W drugiej połowie roku 2008 roku dzięki Jarosławowi Szcześniakowi, właścicielowi firmy Zelnet pojawiła się w sieci witryna www.crown.org.pl. Zespół organizacyjny, do którego należeli Zdzisław i Julia Miara, Dawid Mrotek i Mariusz Kwapisz przygotowali pierwszą konferencję „Biblia o finansach”, która odbyła się 22 listopada 2008 roku w Warszawie. Działania marketingowe i współpraca z licznymi partnerami pozwoliła zgromadzić ok. 200 osób z całej Polski. Wykładowcami byli Peter J. Briscoe i John Bean. Konferencja oraz lektura książki pt. „Twoje pieniądze się liczą” przetłumaczonej na język polski i przekazanej w darze przez Radosława i Małgorzatę Gasza zainspirowała kolejne osoby do zaangażowania się w dzieło Edukacji Finansowej Crown i organizację kolejnych wydarzeń.

Od 1 grudnia 2008 r. rozpoczęły się prace nad przetłumaczeniem „Zeszytu Zastosowań Praktycznych (ZZP)” i „Podręcznika Uczestnika Kursu Finansowego Crown (PUKF)”. Dostosowanie tych materiałów do warunków polskich wymagało dużo pracy. ZZP wydano we wrześniu 2009 r., a podręcznik PUKF na początku 2010 roku.

BUDOWANIE SŁUŻBY CROWN

W roku 2009 odbyły się kolejne dwie konferencje „Biblia o finansach” w Warszawie i w Krakowie. Na konferencji w Warszawie, 21 marca 2009 roku, wykładowcami byli Matthew Elsberry i Peter J. Briscoe. Wzięło w niej udział ok. 60 osób, natomiast w konferencji w Krakowie, 6 czerwca 2009 roku, gdzie wykładowcą był Andres Panasiuk, uczestniczyło ok. 110 osób.

Oprócz tego w Warszawie zostały zorganizowane dwa kursy dla liderów Crown gromadzące w sumie 53 osoby. Kursy były prowadzone w formie spotkań stacjonarnych oraz pracy indywidualnej przez 10 tygodni. Informacje zwrotne uczestnicy przesyłali prowadzącemu drogą mailową. Był to ewenement, gdyż Crown nigdzie na świecie nie praktykował takiej formuły kursu. Po ukończeniu kursów nowi liderzy mogli prowadzić kursy finansowe Crown w swoich środowiskach.

NOWE SZKOLENIA

W trzecim roku (2010) działalności Edukacji Finansowej Crown w Polsce zorganizowano osiem konferencji „Biblia o finansach” dla 820 osób oraz trzy kolejne kursy dla liderów Crown, w których w sumie wzięło udział 50 osób. Dzieło Crown rosło – przybywało liderów, którzy prowadzili kursy finansowe Crown, organizowali konferencje „Biblia o finansach” w swoich miejscowościach. Wkrótce okazało się, że brakuje wykładowców, dlatego pierwszy kurs dla wykładowców, w którym uczestniczyło 16 osób, zorganizowano już w maju 2010 roku w Warszawie. Crown USA nie miało programu szkolenia wykładowców, ale Zdzisław Miara, który dzięki szkoleniom wewnętrznym w Ruchu MT28 posiadał sporo wiedzy i praktyki w publicznym przemawianiu, opracował program kursu dla wykładowców w oparciu o materiały jakie tłumaczył dla Mt28. Od jesieni 2010 roku wszystkie konferencje „Biblia o Finansach” były obsługiwane przez polskie zespoły wykładowców. Kolejnych liderów Crown w 2010 roku zaczęli szkolić polscy trenerzy: Zdzisław Miara, Dawid Mrotek i Wojciech Nowicki.

NOWE PRODUKTY

Na początku 2011 roku odbyło się pierwsze szkolenie dla Trenerów Career Direct (w Polsce przyjęto nazwę Kompas Kariery Crown), które prowadzili Alet i Jan Strydom z RPA oraz Andrew Nedelchev z Bułgarii. Ten rozbudowany system testów, który wykorzystuje biblijne zasady, nowatorską technologię i statystykę służy do profilowania edukacyjnego i zawodowego. Tworzony i doskonalony przez ponad 20 lat w USA, poddany rygorystycznym badaniom walidacyjnym test, jest dostępny w 18 językach na całym świecie. W kolejnym roku, test Career Direct w polskiej wersji językowej został udostępniony on-line na ogólnoświatowej platformie internetowej i przez kolejnych 7 lat wykonało go ponad 5000 Polaków.

Od 2011 roku dostępne są w polskiej wersji językowej filmy DVD z serii „Boże rozwiązania”, które umożliwiają liderom organizowanie spotkań i rozmów na tematy biblijne, w których pojawia się wątek finansowy.

Dzięki zaangażowaniu Dawida Mrotka i pracy zespołu kilku osób został wydany po polsku zestaw podręczników do edukacji finansowej dla dzieci w wieku 5-7 lat pt. „Dawaj, Oszczędzaj „Wydawaj” oraz „Sekret” dla dzieci w wieku 8-12 lat.

5-LECIE CROWN W POLSCE

W 2013 roku Edukacja Finansowa Crown w Polsce świętowała piątą rocznicą powstania. Była to okazja do zorganizowania I Konferencji Liderów Crown w Warszawie połączonej z wymianą doświadczeń i szkoleniem. W październiku tego roku książka „Twoje pieniądze się liczą”, Podręcznik Uczestnika konferencji

„Biblia o Finansach” oraz podręczniki kursu finansowego (ZZP i PUKF) uzyskały Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 3571/D/2013, dzięki czemu dzieło Crown zaczęło dynamicznie rozwijać się w Kościele katolickim.

NOWE PROGRAMY

W 2014 roku Edukacja Finansowa Crown zorganizowała pierwszą konferencję

„Biblia o pracy”.

W tym samym roku w Krakowie odbyła się Europejska Konferencja Liderów z udziałem Chucka Bentley’a, odpowiedzialnego za Crown Financial Ministries, który przedstawił dynamiczny rozwój organizacji na świecie. Podczas konferencji Alet i Jan Strydom przeszkolili kilkudziesięciu liderów Crown w zakresie stosowania testów Personality ID – kolejnego narzędzia, opartego o koncepcję pomiaru osobowości DISC, które pomaga osobom i organizacjom wykorzystać w pełni potencjał osobowościowy pracowników, i służy do budowania zespołu oraz poradnictwa nie tylko zawodowego, ale też małżeńskiego.

POWOŁANIE FUNDACJI

W 2016 roku ruszył pierwszy kurs finansowy online prowadzony przez Annę i Czesława Czech za pośrednictwem komunikatora Skype. Liderzy Anna i Czesław opracowali i przetestowali program kursu w wersji on-line, a następnie udostępnili pakiet materiałów wszystkim liderom na Zjeździe, jaki odbył się w październiku tamtego roku.

Przez 5 kolejnych lat Edukacja Finansowa Crown rozwijała się w Polsce dzięki organizowaniu konferencji, kursów finansowych oraz kursów dla liderów.

W 2016 roku ośmiu liderów powołało Fundację Edukacja Finansowa Crown, której pierwszym prezesem został Zdzisław Miara. Obok Fundacji rozpoczęła także działalność spółka celowa fundacji EFCrown Sp. z.o.o., której zadaniem jest

działalność wydawnicza i dystrybucyjna materiałów Crown. Odbywa się to głównie poprzez sklep internetowy.

NOWE DZIAŁANIA ONLINE

Od maja 2017 roku Trenerzy Kompasu Kariery mogą odnawiać swoje certyfikaty za pośrednictwem Internetu. Rok później kurs Trenera Kompasu Kariery odbył się prawie w całości online. Zakończeniem szkolenia były stacjonarne zjazdy – pierwsze z nich miały miejsce na jesieni 2018 i odbyły się w Warszawie i w Poznaniu.

W roku 2017 ruszyły prace nad budową nowej wersji strony internetowej Fundacji i integracji ze Sklepem online.

10-LECIE CROWN W POLSCE I ZMIANA PRZYWÓDZTWA

W roku 2017 Ruch Chrześcijański MT28 podjął decyzję o skierowaniu Zdzisława Miary do pracy na rzecz biura regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Budapeszcie, dlatego w czerwcu 2018 roku Zdzisław złożył rezygnację z funkcji Prezesa Fundacji Edukacja Finansowa Crown. Rada Fundatorów zdecydowała o zmianie władz i powołała nowy Zarząd.

Prezesem Zarządu został Wojciech Nowicki, a Wiceprezesem Dawid Mrotek. Zmiany w przywództwie Fundacji zostały ogłoszone 17 listopada podczas Zjazdu Liderów Crown w Warszawie z okazji 10-lecia istnienia organizacji w Polsce. W Zjeździe wzięli udział także goście z zagranicy m.in.: Wiley i Patricia Patterson, Chuck Bentley (Prezes Crown USA) oraz Handre De Jongh (Wiceprezes Crown USA) oraz liderzy Crown z Polski.

Podsumowanie 10 lat działania Edukacji Finansowej Crown w Polsce:

  • Zorganizowano blisko 80 konferencji „Biblia o finansach”, Zorganizowano 5 konferencji „Biblia o pracy”,
  • Odbyło się ponad 40 kursów dla liderów Crown – przeszkolono prawie 600 osób, z czego certyfikaty uzyskało ok 160 osób, a aktywne działania podejmuje 60 liderów Crown,
  • Liderzy zorganizowali setki kursów finansowych, na których przeszkolono ponad 6000 osób w zakresie zarządzania finansami według biblijnych zasad, Zorganizowano szkolenia dla ok. 200 trenerów Kompasu Kariery Crown z czego aktywnie działało 90 trenerów (do tamtego czasu w Polsce wykonano ponad 5000 testów Career Direct),
  • Zorganizowano 6 stacjonarnych kursów dla wykładowców i przeniesiono je na platformę on-line (do tamtego czasu przeszkolono 63 wykładowców).

PANDEMIA I NOWE WYZWANIA

Na jesieni 2019 roku Rada Fundacji zaproponowała zmianę przywództwa. Prezesem został Dawid Mrotek, a Wiceprezesem Artur Kalicki. Nowy Zarząd wkrótce musiał zmierzyć się z wyzwaniem jakie przyniósł początek roku 2020 – światową pandemią Covid-19. Lockdown wymusił zmianę działania wielu organizacji, w tym Fundacji Edukacja Finansowa Crown. Stacjonarne kursy finansowe Crown zaczęto organizować za pośrednictwem komunikatorów internetowych, powstała Akademia Liderów Crown, aby szkolić i wzmacniać motywację liderów Crown do działania w wirtualnej rzeczywistości. Stacjonarne konferencje „Biblia o finansach” zostały w 2020 roku zastąpione konferencją on-line. W 2021 roku konferencje on-

line były organizowane jeden raz w miesiącu i dostępne bezpłatnie. Od 2022 roku wróciły konferencje stacjonarne, a konferencja on-line została udostępniona w Sklepie Crown do sprzedaży. Powstało tzw. Kino Crown, w którym można obejrzeć cztery filmy z serii „Boże rozwiązania” z komentarzem polskich liderów Crown.

W czasie trwania pandemii spotykały się grupy robocze: fundraisingowa i medialna, potem również webinarowa, których działania zintensyfikowały obecność Crown w mediach społecznościowych m.in. na Facebooku i Instagramie. Działa także Grupa Wsparcia Liderów.

W maju 2021 roku trójka liderów Crown: Piotr Hołyński, Artur Kalicki i Elżbieta Wrotek rozpoczęła nagrywanie i udostępnianie na kanałach Facebook i YouTube LIVE’a pt. „Kwadrans o finansach”, podczas którego w ciągu 15 minut omawiane są zasady Bożej ekonomii. W ciągu dwóch lat powstało ponad 80 odcinków „Kwadransa”.

W 2022 roku w ramach tzw. „Środy z Crown” liderzy Crown prowadzili ogólnodostępne webinary na tematy dotyczące stosowania Bożej ekonomii.

W czerwcu 2022 roku odbyło się stacjonarne spotkanie członków Rady, Zarządu i współpracowników Fundacji Edukacja Finansowa Crown, aby po okresie spotkań wyłącznie on-line w czasie pandemii odnowić relacje i siły na kolejne miesiące pracy. Podczas spotkania przedstawiono nowy Zarząd Fundacji powołany przez Radę: funkcję Prezesa nadal pełni Dawid Mrotek, Wiceprezesem został Mirosław Wrotek, a Członkiem Zarządu Iwona Styczeń.

KOLEJNE NOWE PROJEKTY I PROGRAMY

We wrześniu 2022 roku ruszył pilotażowy kurs Największe błędy finansowe opisane w Biblii (NBF) opracowany na podstawie książki Chucka Bentley’a pt. „Największe błędy finansowe opisane w Biblii” przez liderów Crown z Fundacji dla Rodziny – partnera Fundacji Crown. Kurs NBF przygotowano jako kontynuację kursu finansowego Crown dla jego absolwentów. Na początku 2023 roku Elżbieta i Mirosław Wrotkowie, liderzy Crown poprowadzili kurs NBF dla grupy liderów Crown, z którymi pracowali nad ostateczną wersją materiałów do prowadzenia kursu NBF otrzymanych od Fundacji dla Rodziny.
Jednym z większych projektów sfinalizowanych w 2023 roku było wydanie książki pt. „Finanse po Bożemu. 2350 wersetów biblijnych na temat pieniędzy, bogactwa i majątku”, która w jednym miejscu zbiera i porządkuje w 20 sekcjach wersety z Nowego i Starego Testamentu odnoszące się do zarządzania finansami. Książka dodatkowo zawiera Suplement przedstawiający 340 wersetów z Ksiąg Deuterokanonicznych oraz krótkie wypowiedzi w formie cytatów na temat mądrego życia i zarządzania finansami osób związanych z Crown i autorytetów współczesnego świata. Projekt był realizowany przez kilka lat pod kierunkiem Elżbiety Wrotek.
W 2023 roku dzięki współpracy z Ośrodkiem ZAKKAI i Fundacją ESPA, która wspomaga rodziny z pieczy zastępczej, wystartował projekt „100 Kompasów”. Celem projektu jest przeprowadzenie Kompasów Kariery dla młodzieży wwieku od 17 do 24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przebywają w pieczy zastępczej.
Kolejnymi ważnymi projektami, nad którymi kontynuowano prace w 2023 roku było przygotowanie ostatecznej wersji nowego „Zeszytu Zastosowań Praktycznych” do kursu finansowego Crown oraz kursu z wykorzystaniem filmów z serii „Boże rozwiązania” i prace nad modułową wersją konferencji „Biblia o finansach” on-line.

DZIAŁANIA LIDERÓW CROWN

Liderzy Crown w Polsce w swoich środowiskach poza programami Crown jak kursy finansowe i konferencje „Biblia o finansach”, organizują również rekolekcje, szkolenia i seminaria propagując zasady Bożego zarządzania finansami. Cyklicznie odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy w formie webinariów. Liderzy Crown propagują dzieło Crown występując w mediach lokalnych i ogólnopolskich: radiu i telewizji, prowadząc blogi o finansach, tworząc filmy edukacyjne oraz pisząc artykuły do dzienników i tygodników.

W ramach swoich działań liderzy wydali następujące książki:

  • „Uzdrowienie finansów. Jak z Bożą pomocą wyjść z długów?” autorstwa Małgorzaty i Wojciecha Nowickich,
  • „Bogaci przed Bogiem – Historie katolickich przedsiębiorców” autorstwa ks. dr Rafała Ostrowskiego i Małgorzaty Nowickiej,
  • „Pułapki na drodze do wolności finansowej” autorstwa Elżbiety Wrotek,
  • „Jedność małżeńska a finanse” autorstwa Elżbiety Wrotek,
  • E-book pt. „Zarządzanie finansami po Bożemu” autorstwa Elżbiety Wrotek,
  • E-book pt. „Kiedy konieczna jest zmiana zawodu?” autorstwa Zdzisława Miary.

Wszystkie działania podejmowane przez liderów Crown złożyły się na dynamiczny rozwój Fundacji Crown i sprawiły, że Crown jest rozpoznawalną marką w Polsce.

15-LECIE CROWN W POLSCE

W maju 2023 roku na spotkaniu stacjonarnym Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie nazwy na Fundacja Crown.

2023 rok to świętowanie 15-lecia Crown w Polsce. Tytuł listopadowej konferencji dla liderów i partnerów Crown w Krakowie to „MOCniejsi RAZEM” wyrażający nowy etap rozwoju organizacji poprzez partnerstwo między innymi z: Fundacją dla Rodziny, Ośrodkiem ZAKKAI oraz Fundacją Służąc Życiu i Forum Hojności.

Działania zaplanowane na kolejne lata mają na celu dotarcie z Bożymi zasadami zarządzania finansami do jeszcze większej liczby Polaków.

Zatem historia Fundacji Crown pisana jest nadal, bo dzieło się rozwija z udziałem coraz większego grona wspaniałych ludzi.