Zostań Przyjacielem lub Partnerem Fundacji Edukacji Finansowej Crown

Bądź częścią tego jak pomagamy innym

Od 10 lat rozwijamy się dzięki Przyjaciołom i Partnerom Crown

Pomogliśmy ponad 10.000 osób w Polsce uporządkować swoje finanse, poprzez konferencje, kursy i książki. Pomóż nam mieć jeszcze większy wpływ na życie Polaków w kraju i zagranicą.

Wspieraj nas regularną lub jednorazową wpłatą

Fundacja Edukacji Finansowej CROWN prowadzi działalność pożytku publicznego, dlatego darowizny przekazywane na rzecz Fundacji można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i tym samym pomniejszać należny podatek za rok, w którym darowizna została przekazana.

Osoby fizyczne, które dokonały darowizny, mogą odliczyć je w PIT/O załączonym do deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Darowizny te wykazuje się w pozycji 11 lub 12 tego formularza w wysokości dokonanej w danym roku darowizny, jednak nie wyższej niż 6% dochodu wykazywanego w deklaracji podatkowej.

Osoby prawne rozliczające się na formularzu CIT-8 mogą dokonać odliczenia darowizny w wysokości dokonanej w rozliczanym roku darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego dochodu. Kwotę przysługującego odliczenia wykazuje się w załączniku CIT-8/O w pozycji 137 lub 138.

Podstawa prawna

W ramach realizacji misji i celów Fundacji Edukacja Finansowa Crown jako organizacji non-profit pragniemy być w pełni transparentni w jaki sposób alokowane są środki, którymi dysponujemy. Poniżej znajdują się dokumenty fundacji oraz sprawozdania finansowe przygotowane przez Zarząd Fundacji.

Przelew bankowy – regularna lub jednorazowa darowizna:

Fundacja Edukacji Finansowej Crown

02-793 Warszawa, ul. Lokajskiego 16/18
Nr konta: 31 1750 0012 0000 0000 3426 9548

Tytuł przelewu: Darowizna na działalność statutową

Jednorazowa darowizna
płatność natychmiastowa [serwis Tpay.com]
Przelew bankowy – regularna lub jednorazowa darowizna:

Fundacja Edukacji Finansowej Crown

02-793 Warszawa, ul. Lokajskiego 16/18
Nr konta: 31 1750 0012 0000 0000 3426 9548

Tytuł przelewu: Darowizna na działalność statutową

Jednorazowa darowizna
płatność natychmiastowa [serwis Tpay.com]