Szkolenie dedykowane dla
liderów i instruktorów Crown
oraz trenerów Kompasu Kariery

KIEDY: 17-19 marca
Piątek – 17.03 godz. 17:00-20:00
Sobota – 18.03 godz. 9:00-15:00
Niedziela – 19.03 godz. 14:00-18:00

JAK: online

Organizator szkolenia

Partner merytoryczny

Cele programu

Praktyczne wprowadzenie do stosowania coachingu w różnych rolach zawodowych w oparciu o metodykę i strukturę Modelu CoachWise™.
DLA MENEDŻERÓW: Nauka umiejętności i narzędzi coachingowych wzbogacających warsztat zawodowy w kierunku coachingowego stylu zarządzania.
DLA COACHÓW: Nauka fundamentalnych umiejętności i narzędzi coachingowych dających podstawy do profesjonalnego prowadzenia pojedynczych rozmów rozwojowych/sesji coachingowych. Pierwszy etap edukacji coachingowej w kierunku uzyskania międzynarodowej akredytacji ICF.

Czego się nauczysz

Poznasz i zrozumiesz coaching jako jedną z metod pracy rozwojowej.
Trwale rozwiniesz umiejętności komunikacyjne.
Nauczysz się pracy stosując postawę coachingową opartą na partnerstwie i dialogu, ułatwiającą dotarcie do rozmówcy.
Doświadczysz i nauczysz się prowadzenia rozmów rozwojowych/coachingowych w sposób świadomy i ustrukturyzowany dzięki Mapie CoachWise™.

Ponadto:
– Wzrosną Twoje umiejętności przywódcze, szczególnie motywowania i samoświadomości w aktualnie pełnionej roli zawodowej.
– Twoja organizacja ma możliwość wyszkolenia osób/zespołów posługujących się spójną i sprawdzoną metodyką coachingu, tym samym zestawem pojęć, umiejętności i narzędzi.

ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU: 

 1. Zasady coachingowe:
  Zaufanie do Klienta, Partnerstwo, Tworzenie, Obecność, Tak, i…
 1. Umiejętności coachingowe:
  Zadawanie pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie rzeczywistości, Wspieranie
 1. Struktura rozmowy coachingowej:
  Dążenie, Praca z Rzeczywistości, Planowanie
 1. Praca ze strukturami Klienta
  Osobowość, Przekonania, Wzorce i schematy myślowe, Możliwości i wybory

Prezentacja przykładowych sesji coachingowych:
– Pełna rozmowa coachingowa w oparciu o Model CoachWise™
– Rozmowa o Rzeczywistości, Planowaniu, Przegląd

STRUKTURA PROGRAMU: 

Program CoachWise Coaching Essentials™ składa się łącznie z 21 godzin szkoleniowych posiadających akredytację ICF CCE.

 • Materiał merytoryczny prowadzony dotychczas w formie warsztatu online realizowanego podczas 3 warsztatów / webinarów (3 x 4,5 godz.)
 • Program szkolenia online dodatkowo zawiera także 4 x 1 godzinne webinary/classrooms, których celem jest omawianie dodatkowych metod i technik pracy coachingowej w odniesieniu do praktyki coachingowej uczestników. Warsztaty zdalne odbywają się co 2 tygodnie (1 godz. każdy)
 • Uczestnicy w ramach programu pracują w parach coachingowych zdobywając praktykę.

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF

Absolwenci programu CoachWise Coaching Essentials™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 21 godzinach szkolenia akredytowanego w ICF (CCE).

KOSZTY SZKOLENIA:
(cena rynkowa 2410 zł)

Wpłata do 31 stycznia, dla:

 • certyfikowanych liderów Crown – 1450 zł
 • certyfikowanych instruktorów Crown – 1500 zł
 • trenerów Kompasu Kariery – 1550 zł

Wpłata od 1 lutego, dla:

 • certyfikowanych liderów Crown – 1500 zł
 • certyfikowanych instruktorów Crown – 1550 zł
 • trenerów Kompasu Kariery – 1600 zł

Dołącz do programu

Wypełnij zgłoszenie

Informacja o trenerze

Dawid Wawrzyniak, Executive Coach ICF PCC

Przedsiębiorca, menedżer, coach, trener, konsultant, wykładowca oraz mówca konferencyjnym. Specjalizuję się w temacie przywództwa, coachingu oraz mentoringu. Posiad ponad 15 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami, zespołami oraz firmą. Projektuje i prowadzi różnorodne programy rozwojowe dla managerów. Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny i grupowy w kraju i zagranicą. Współpracuje ze światowym liderami branży rozwoju menedżerów wymienianych przez Financial Times i Bloomberg Business Week w pierwszej dziesiątce na świecie. Są to Center for Creative Leadership, David Novak Leadership, The Table Group by Patrick Lencioni, RightPath Resources Inc., Prosell Learning Ltd. Absolwent renomowanych szkół coachingowych (The Coaches Training Institute, CoachWise, Conflict Management Coaching, Prosell & Procoach) posiadający międzynarodową certyfikację International Coach Federation na poziomie PCC. Jest wykładowcą akademickim coachingu i mentoringu oraz praktykiem z doświadczeniem ponad 2500 godzin coachingu indywidualnego, w tym m.in. ponad 800 h Executive coaching, 300 h coachingu sprzedaży oraz 500 h grupowego.

SPECJALIZACJA COACHINGOWA:

 • Przywództwo, Zarządzanie, Sprzedaż, Zmiana, Komunikacja, Innowacyjność, On- Boarding
 • Coaching grupowy
 • Conflict Management Coaching

CERTYFIKATY:

 • Certyfikat Professional Certified Coach International Coach Federation (PCC)
 • Certyfikat International Certified CoachWise Coach™ & Group CoachWise Coach™
 • Certyfikat Master Trainer Right Path Profile™
 • Certyfikaty narzędzi: Myers-Briggs Type Indicator, Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behavior (FIRO-B), Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), Benchmarks by Designe (360-degree Assessment), Influence Style Indicator (ISI), Sky Line Technology Business Simulation, Organizational Workshop, Innovation Strengths Preference Indicator.

Zapis na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie po wypełnieniu formularza poniżej
Grupa uczestników docelowo będzie liczyła od 8 do max. 20 osób
Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają certyfikowani liderzy i instruktorzy Crown
W przypadku dużej liczby zgłoszeń będzie zorganizowana druga grupa i zaproponowany kolejny termin szkolenia
Zgłoszenie oraz wpłata na poczet szkolenia gwarantuje miejsce uczestnictwa

Konto bankowe do wpłat na szkolenie

Fundacja Crown
19 1600 1462 1081 1556 9000 0001
Tytułem: Szkolenie CoachWise