Imprimatur

Co to jest

Imprimatur ?

imprimatur to oficjalna zgoda władz Kościoła katolickiego na druk książki o tematyce religijnej, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa lub przełożonego zakonnego, praktykowana od VI w. (wtedy jako zgoda na rozpowszechnianie), jako obowiązkowa funkcjonuje od XVI w.; jej tekst umieszczany jest na odwrocie strony tytułowej publikacji lub za przedmową (brzmi np. „za zezwoleniem władzy duchownej”, „pozwalamy drukować”, „kompozycja niniejsza została przejrzana przez kurię arcybiskupią”) i zwykle bywa opatrzony datą i podpisem

Źrodło definicji
Jak

Uzyskuje się Imprimatur ?

Imprimatur powinna mieć każda książka, która pretenduje do głoszenia oficjalnego nauczania Kościoła. Stara się o nie u biskupa wydawca, oczywiście za wiedzą autora. Jeśli książka nie zawiera oficjalnego nauczania Kościoła, ale na przykład ma wpływ na życie wiary (bo np. jest modlitewnikiem, porusza kwestie ważne dla życia wspólnoty wierzących itp) zwykle wydawca stara się o uzyskanie wpisu “za zezwoleniem władzy Kościoła”. Ale to nie jest imprimatur i na przykład na książkę z takim wpisem nie można się powoływać jako na oficjalne stanowisko Kościoła w konkretnej kwestii.

Źrodło definicji

Imprimatur na książki wydawane przez Fundację Edukacja Finansowa Crown

Imprimatur zostało udzielone dnia 18.10.2013 roku przez Warszawską Kurię Metropolitalną poprzedniemu wydawcy Ruchowi Nowego Życia. Informacja o udzielonym Imprimatur znajduje się w każdej pozycji na odwrocie strony tytułowej.
Wszelkie prawa wydania polskiego są zastrzeżone przez Fundację Edukacji Finansowej Crown właściwymi umowami z Crown Financial Ministry USA oraz Ruchem Nowego Życia.

KURIA METROPOLITALNA WARSZAWSKA
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
Dnia 1.09.2023