Zarząd i Rada Fundacji

Obecny Zarząd fundacji Edukacji Finansowej Crown

Wojciech Nowicki – Prezes Zarządu
Dawid Mrotek – wice Prezes Zarządu

Fundacja Edukacja Finansowa Crown jest organizacją non-profit, która została powołana aktem notarialnym dnia 19.02.2016 roku.
Numer KRS fundacji – 0000626718, NIP – 9512416145, REGON – 364910007.

Lista fundatorów Edukacji Finansowej Crown

1. Zdzisław Miara
2. Julietta Miara
3. Wojciech Nowicki
4. Iwona Styczeń

5. Anna Czech
6. Czesław Czech
7. Elżbieta Wrotek
8. Dawid Mrotek

Film z 10. rocznicy fundacji