Zarząd Fundacji Crown

Dawid Mrotek – Prezes Zarządu
Mirosław Wrotek – wice Prezes Zarządu
Iwona Styczeń – Członek Zarządu

Rada fundacji
  1. Zdzisław Miara – Przewodniczący Rady
  2. Julietta Miara
  3. Elżbieta Wrotek
  4. Iwona Styczeń
  5. Ewa Bareła
  1. Marek Pachała
  2. Dawid Mrotek
  3. Sławomir Grusza
  4. Piotr Hołyński
  5. Michał Maliński

Fundacja Crown jest organizacją non-profit, która została powołana aktem notarialnym dnia 19.02.2016 roku.
Numer KRS fundacji – 0000626718, NIP – 9512416145, REGON – 364910007.

Lista fundatorów

1. Zdzisław Miara
2. Julietta Miara
3. Wojciech Nowicki
4. Iwona Styczeń

5. Anna Czech
6. Czesław Czech
7. Elżbieta Wrotek
8. Dawid Mrotek

Film z 10. rocznicy fundacji