Zarząd Fundacji Edukacji Finansowej Crown

Dawid Mrotek – Prezes Zarządu
Mirosław Wrotek – wice Prezes Zarządu
Iwona Styczeń – Członek Zarządu

Rada fundacji
  1. Zdzisław Miara – Przewodniczący Rady
  2. Julietta Miara
  3. Elżbieta Wrotek
  4. Iwona Styczeń
  1. Ewa Bareła
  2. Marek Pachała
  3. Dawid Mrotek

Fundacja Edukacja Finansowa Crown jest organizacją non-profit, która została powołana aktem notarialnym dnia 19.02.2016 roku.
Numer KRS fundacji – 0000626718, NIP – 9512416145, REGON – 364910007.

Lista fundatorów

1. Zdzisław Miara
2. Julietta Miara
3. Wojciech Nowicki
4. Iwona Styczeń

5. Anna Czech
6. Czesław Czech
7. Elżbieta Wrotek
8. Dawid Mrotek

Film z 10. rocznicy fundacji