Cele fundacji

Fundacja Crown
jest organizacją non-profit, która ma na celu:

Działalność edukacyjna i doradcza w zakresie zarządzania zasobami, w tym finansami osób fizycznych, rodzin i organizacji non profit oraz tych działających w celu osiągnięcia zysku

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Promowanie postaw i wartości chrześcijańskich, w szczególności w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, rozwojem zawodowym, biznesem i przedsiębiorczością

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym promocja i organizacja wolontariatu

WESPRZYJ NAS
w jego realizacji!

Jak realizujemy powyższe cele?

  • organizujemy i prowadzimy szkolenia, seminaria, konsultacje, warsztaty, wykłady, kursy i konferencje,
  • wydajemy książki, broszury, plakaty, ulotki, pocztówki itp. wraz z rozpowszechnianiem;
  • prowadzimy strony internetowe Fundacji oraz media społecznościowe;
  • edukując dzieci i młodzież w zakresie zarządzania finansami;
  • udzielamy porad indywidualnych oraz grupowych, w tym dla osób: nadmiernie zadłużonych, bezrobotnych i pozostających bez pracy,
  • prowadzimy seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi;

Zobacz pełny statut fundacji

Pomogliśmy ponad 10.000 osób w Polsce uporządkować swoje finanse, poprzez konferencje, kursy i książki.