Sfinansowanie 100 Kompasów Kariery
dla młodzieży z domów dziecka

 

Fundacja Fundacja Crown poprzez zrzutkę pragnie sfinansować projekt, którego celem jest przeprowadzenie w kilku domach dziecka w Polsce konsultacji edukacyjnych z wykorzystaniem testu Kompas Kariery (www.kompaskariery.pl). Projektem będzie objęte grupa 100 nastolatków powyżej 14 roku życia z domów dziecka lub rodzinnych domów dziecka.

Możesz także wpłacić bezpośrednio na rachunek celowy w fundacji:
67 1600 1462 1081 1556 9000 0010.

ZGŁOŚ BENEFICJENTA/UCZESTNIKA PROJEKTU

W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu:
Michał Maliński
695-074-542 (w tygodniu w godzinach 17-20)
mmalinski@crown.org.pl

Badania pokazują, że 85 % ludzi pracuje w niewłaściwym miejscy, niezgodnym z tym do czego powołał ich Pan Bóg!

Pracując i działając w niewłaściwym miejscu człowiek często czyje się, że “nie pasuje tu”, jest zdemotywowany i po pewnym czasie narasta zniechęcenie lub wypalenie zawodowe. Wieloletnie doświadczenie trenerów Kompasu Kariery, doradców zawodowych wyraźnie pokazuje, że podejmowanie przez młodzież “dużych decyzji” odnoszących się do przyszłości, czy to wybór szkoły zawodowej / technikum/ liceum lub też studiów jest stresujące i nieczęsto przypadkowe.

Niewątpliwą korzyścią dla młodego człowieka oraz jego opiekunów jest przejście przez ten stresujący etap z większą pewnością i wiedzą opartą na podstawie obszernego raportu (ponad 30 stron) obejmującego cztery obszary:

Zainteresowania Zawodowe

Umiejętności i Zdolności

Osobowość

Wartości

oraz 2 godzinnego spotkania z certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery w celu szczegółowego omówienia raportu wraz z rekomendacjami.

CEL JAKI PRAGNIEMY OSIĄGNĄĆ

Pragniemy wesprzeć młodych ludzi w wieku powyżej 14 roku życia, często pozbawionych wsparcia rodzicielskiego, w tym trudnym okresie wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej oferując im bezpłatnie profesjonalne narzędzie Kompas Kariery, które dostarczyło realną pomoc już tysiącom ich rówieśników.

Więcej informacji na temat tego testu oraz filmy informacyjne znajduje się na stronie www.kompaskariery.pl

Pomóżmy nastolatkom, dobrze wybrać przyszłość

PRZEKAŻ WSPARCIE