Sfinansowanie 100 Kompasów Kariery
dla młodzieży z pieczy zastępczej

 

Fundacja Crown poprzez zrzutkę pragnie sfinansować projekt, którego celem jest przeprowadzenie dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej w Polsce konsultacji edukacyjnych z wykorzystaniem testu Kompas Kariery (www.kompaskariery.pl). Projektem będzie objęte grupa 100 nastolatków powyżej 14 roku życia przebywających w pieczy zastępczej.

Możesz także wpłacić bezpośrednio na rachunek celowy w fundacji:
67 1600 1462 1081 1556 9000 0010.

ZGŁOŚ BENEFICJENTA/UCZESTNIKA PROJEKTU

W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu:
Michał Maliński
695-074-542 (w tygodniu w godzinach 17-20)
mmalinski@crown.org.pl

Badania pokazują, że 85 % ludzi pracuje w niewłaściwym miejscy, niezgodnym z tym do czego powołał ich Pan Bóg!

Pracując i działając w niewłaściwym miejscu człowiek często czuje się, że “ja tu nie pasuję”, jest zdemotywowany i po pewnym czasie narasta zniechęcenie lub wypalenie zawodowe. Wieloletnie doświadczenie trenerów Kompasu Kariery, doradców zawodowych wyraźnie pokazuje, że podejmowanie przez młodzież “dużych decyzji” odnoszących się do przyszłości, czy to wybór szkoły branżowej/technikum/liceum lub też studiów jest stresujące i nieczęsto przypadkowe.

Niewątpliwą korzyścią dla młodego człowieka oraz jego opiekunów jest przejście przez ten stresujący etap z większą pewnością i wiedzą opartą na podstawie obszernego raportu (ponad 30 stron) obejmującego cztery obszary:

Zainteresowania Zawodowe

Umiejętności i Zdolności

Osobowość

Wartości

oraz 2 godzinnego spotkania z certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery w celu szczegółowego omówienia raportu wraz z rekomendacjami.

CEL JAKI PRAGNIEMY OSIĄGNĄĆ

Pragniemy wesprzeć młodych ludzi w wieku powyżej 14 roku życia, często pozbawionych wsparcia rodzicielskiego, w tym trudnym okresie wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej oferując im za symboliczną opłatą partycypacyjną profesjonalne narzędzie Kompas Kariery, które dostarczyło realną pomoc już tysiącom ich rówieśników.

CO JUŻ ZROBILIŚMY

Po zebraniu 8% kwoty potrzebnej na realizację projektu postanowiliśmy podjąć już pierwsze działania. Kierownikiem projektu został Michał Maliński z ośrodka ZAKKAI, do wspierania go została powołana Iwona Styczeń z Fundacji Crown oraz Iwona Palimąka z Fundacji ESPA.

  • 4 maja 2023 – zakończenie zgłoszeń trenerów Kompasu Kariery.
  • 5 maja 2023 – wyłoniliśmy i poinformowaliśmy trenerów zakwalifikowanych do pierwszego etapu.
  • 10 maja 2023 – szkolenie online dla trenerów przybliżające specyfikę beneficjentów. Omówiliśmy szczegóły projektu oraz wymogi.
  • 12 maja 2023 – przeprowadziliśmy spotkanie online otwierające projekt, w którym udział wzięli beneficjenci z opiekunami, wybrani trenerzy, osoby z fundacji Crown, fundacji ESPA i ośrodka ZAKKAI.
  • 16 czerwca 2023 – podsumowaliśmy pierwszy etap projektu, w którym wzięło udział 8 beneficjentów z rodzin z fundacji ESPA.

Ponadto Fundacja Crown we współpracy z Stowarzyszeniem Każdy Ma Znaczenie z Oleśnicy zrealizowała bliźniaczy projekt dla młodzieży ukraińskiej. Projekt „ukraiński” został zrealizowany w terminie 20.06 – 20.07.2023 pod nazwą – „WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Z PLANOWANIEM PRZYSZŁOŚCI DLA MŁODZIEŻY UKRAIŃSKIEJ W POLSCE” z wykorzystaniem narzędzia badawczego Kompas Kariery Crown.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu było Stowarzyszenie Każdy ma Znaczenie z Oleśnicy, które zebrało środki na wykonanie 20 Kompasów Kariery dla młodzieży z jednej z ukraińskich szkół we Wrocławiu. Asystentem i tłumaczem w projekcie była psycholog Pani Nadia Stadnik. Fundacja Crown partycypowała w kosztach przedsięwzięcia i umożliwiła wykonanie 20 testów wraz z omówieniem przez Trenera Kompasu Kariery. Projekt był pilotażowy i zakończył się dużym sukcesem oraz zadowoleniem zarówno organizatorów jak i uczestników wraz z rodzicami. Pozostał niedosyt, że tylko 20 takich testów mogliśmy wspólnie wykonać.

Relację z przebiegu projektu Stowarzyszenie umieściło na swoim profilu https://www.facebook.com/KazdyMaZnaczenie

Więcej informacji na temat tego testu oraz filmy informacyjne znajduje się na stronie www.kompaskariery.pl

Pomóżmy nastolatkom, dobrze wybrać przyszłość

PRZEKAŻ WSPARCIE