Misja, wizja, wartości

NASZA WIZJA

Zobaczyć ludzi i społeczeństwa zarządzające zasobami i swoim potencjałem zgodnie z Bożymi zasadami.

NASZA MISJA

Umożliwianie ludziom poznania i zastosowania Bożych zasad zarządzania finansami, talentami i karierą.

NASZYCH SIEDEM WARTOŚCI

Preambuła: Chrystus i Pismo Święte w centrum

1

Własność

uznanie Pana Boga właścicielem wszystkiego i przyjęcie roli odpowiedzialnego zarządcy
2

Jedność

oparta o szacunek współpraca międzywyznaniowa
3

Modlitwa

modlimy się o potrzeby swoje i innych
4

Spójność

postępowanie zgodnie z tym, czego nauczamy
5

Pomnażanie

zasobów i odpowiedzialnych zarządców
6

Hojność

przyjmowanie i dawanie z właściwą postawą
7

Innowacyjność

otwartość i elastyczność na zmiany w działaniu