was successfully added to your cart.

Najczęstszym błędem prowadzącym do powstania „złych” długów okazuje się brak szczegółowego planowania. Czasami dokłada się do tego nieświadomość lub niefrasobliwość. Aby uniknąć pogłębiania się problemu, trzeba rozważyć dwa najczęstsze błędy oraz trzy powszechne wydatki, które prowadzą do powstania długów.

Dwa najczęstsze błędy prowadzące do długu to:

  • Podejmowanie decyzji opartych na obietnicach szybkiego wzbogacenia się,
  • Ignorowanie doradców, których przysyła do nas Bóg.
Obietnice szybkiego wzbogacenia się

Obietnice szybkiego wzbogacenia się są wykorzystywane w wielu ofertach inwestycyjnych. Niestety i chrześcijan, zanim zorientują się w sytuacji, udaje się złapać w tę pułapkę.

Jeśli okazje do osiągnięcia szybkiego zysku byłyby oparte wyłącznie o posiadaną gotówkę większość ludzi byłaby co do nich ostrożna. Ale zaryzykowanie i zainwestowanie pożyczonych pieniędzy jest łatwiejsze do zaakceptowania, ponieważ dla wielu chrześcijan są to tzw. „wolne pieniądze”. W podobny sposób usprawiedliwia się zakupy opłacane kartą kredytową.

Jeśli zwrot z inwestycji jest „prawie gwarantowany” łatwo ulec pokusie. Zakładanie pomyślnej przyszłości często ma miejsce przy poręczeniach i jak ostrzega Pismo Święte jest bezczelnością, ponieważ nikt z ludzi nie potrafi przewidzieć co się wydarzy na rynkach finansowych w ciągu najbliższych godzin, miesięcy i lat. Spekulowanie na temat przyszłości jest nie tylko głupie, ale i niebezpieczne, bo w przypadku zmiany koniunktury stawia pożyczającego w sytuacji możliwości utraty wszystkiego.

Kolejnym niebezpieczeństwem towarzyszącym obietnicom szybkiego wzbogacenia się jest fakt, że potencjalni inwestorzy wiedzą bardzo mało lub nie wiedzą nic na temat produktu, usługi, idei, systemu i organizacji, w którą mieliby zainwestować pieniądze. Szczególnie chrześcijanie są narażeni na obietnice szybkiego wzbogacenia się, ponieważ mają skłonność do wierzenia innym ludziom, którzy siebie nazywają chrześcijanami i mówią o szczególnym prowadzeniu przez Boga.

W takich sytuacjach najlepiej opierać się na solidnej wiedzy i nie inwestować dopóki nie uzyska się wiarygodnej informacji nt. produktu, programu lub firmy, w którą chce się inwestować. Decyzji nie należy podejmować pochopnie, ale poczekać jeden cały dzień i modlić się zanim podejmie się decyzję o danej inwestycji.

Ignorowanie doradców, których przysyła do nas Bóg

Bardzo niebezpieczne jest ignorowanie rady współmałżonka, który jest pierwszym doradcą danym przez Boga. Małżonkowie mogą się nie zgadzać co do wielu spraw, ale dopóki rozmawiają i próbują osiągnąć kompromis jest dobrze. Mężowie powinni kochać żony i słuchać ich rad przed podjęciem decyzji finansowych, które mają wpływ na sytuację finansową całej rodziny. Bóg stworzył żonę i męża jako „jedność” z różnymi umiejętnościami, które każde z nich wnosi do małżeństwa i dzięki temu możliwa jest w małżeństwie równowaga.

Trzy powszechne wydatki, które prowadzą do długu: zakup domu, zakup nowego samochodu i nieszczęśliwe zdarzenia.

Zakup domu

Prawie każda rodzina w Ameryce marzy o swoim domu. Jednak w wielu przypadkach próbują kupić dom wkrótce po zawarciu małżeństwa lub płacąc za dużo za swój pierwszy dom i wówczas wpadają w problemy finansowe. Wiele rodzin nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wydatki związane z domem stanowią większą część wydatków w ogóle i mogą prowadzić do problemów finansowych, do poważnego zadłużenia.

Procentowy udział wydatków związanych z domem średniej rodziny amerykańskiej nie powinien przekraczać 25% dochodów netto. Jeśli do tego dochodzą raty kredytu hipotecznego, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia, utrzymanie, naprawy, opłaty eksploatacyjne jak gaz, prąd, telefon to poziom wydatków może wzrosnąć do 38%. Wiele małżeństw ma zobowiązania związane z domem stanowiące 60% budżetu lub więcej. W takiej sytuacji trudno im opłacać tak wysokie koszty.

Nie ma przeciwskazań do zakupu domu, jeśli rodzinę na to stać czyli w budżecie opartym o zarobki męża są środki na zakup domu. W decyzjach o zakupie domu nie powinno się brać pod uwagę budżetu opartego o sumę dochodów męża i żony, a tylko dochody męża. Zakup domu, który naraża budżet rodziny na niemożność zamknięcia się, czyli wydatki będą większe od przychodów, jest nieuzasadniony.

Zakup samochodu

Drugim powszechnym zakupem prowadzącym do zadłużenia jest zakup nowego samochodu. Bardzo często małżeństwo, które nie stać na zakup domu dochodzi do kompromisu, aby kupić nowy samochód. To jest pułapka, która często pojawia się u małżeństw nadmiernie wydających pieniądze, ponieważ nie zwracają uwagi na cenę, ale na raty, które będą spłacać miesięcznie.

Łatwiej poradzić sobie z pożyczką zaciągniętą na zakup domu, ponieważ dom można sprzedać prawie za taką sama cenę jak został zakupiony (nie jest to regułą na całym świecie i w każdej koniunkturze – przyp. redakcji). Rodzina, która próbuje sprzedać nowy samochód może się mocno zdziwić jak niewiele jest on wart na rynku pojazdów używanych. Większość rodzin jest zadłużona na większą wartość niż aktualna cena rynkowa samochodu kupionego na kredyt. Aby nie dochodziło do takich sytuacji mądrzej jest oszczędzać na zakup używanego, sprawnego samochodu niż kupować samochód nowy, który szybko straci swoją wartość.

Nieszczęśliwe zdarzenia

W planowaniu finansowym trzeba uwzględniać koszty, które mogą się okresowo pojawiać w wydatkach rodziny takie jak np. utrzymanie samochodu, okresowe naprawy domu, zachorowania. Brak posiadanej rezerwy finansowej na tego typu wydatki może prowadzić do konieczności zadłużenia się, jeśli nietrudne do przewidzenia zdarzenie zaistnieje. Konieczność zapłaty za zdarzenie nieprzewidziane w budżecie prowadzi często do konieczności użycia karty kredytowej.

Dlaczego ludzie nie planują wydatków trudnych do uniknięcia? Przeważnie wówczas gdy starają sobie poradzić z budżetem, który im się nie zamyka. W takiej sytuacji ignorują wydatki, które powinni uwzględnić, a na które nie ma w budżecie środków. W przeciwnym razie musieliby dostosować (zapewne zmniejszyć – przyp. redakcji) wydatki w innych obszarach jak wydatki na dom, na samochód czy na wypoczynek. Jeśli nie mają na to ochoty to taki stan trwa do czasu wystąpienia kryzysu i wówczas zadłużenie na karcie kredytowej wzrasta, aby pokryć nieuwzględnione w budżecie wydatki, które w sumie łatwo przewidzieć.

Podsumowanie

Bez planowania wydatków w formie np. budżetu rodzina może nawet nie zdawać sobie sprawy, że ma problemy finansowe dopóki te problemy jej nie przytłoczą. Budżet pozwala w każdym miesiącu zrównoważyć przychody i wydatki i pokazać, na jakim kształtują się poziomie. Wykorzystując narzędzie jakim jest planowanie budżetu małżeństwa mogą określać niedobory finansowe oraz na bieżąco rezygnować z wydatków, które nadwyrężają rodzinny budżet i mogą prowadzić do zadłużenia.

Źródło: Crown Financial Ministries www.crown.org 

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz