was successfully added to your cart.

Kryzys, brak koniunktury, złe relacje z ludźmi, niedobre wieści z rynków finansowych – tym wszystkim karmi się świat. Pokarm Bożych dzieci daje siłę i moc do przyzwyciężania trudności.

Czytaj więcej…

X