Jak pomagamy

Personality I.D.®

Wykorzystaj pełen potencjał

Personality I.D.® w ciągu 24 lat istnienia utworzyło i wydoskonaliło system oparty o koncepcję pomiaru osobowości DISC.

Personality I.D.®

Personality I.D.® może pomóc twoje firmie czy instytucji zatrudniać właściwe osoby, mądrze przydzielać je na właściwe stanowiska, oraz szkolić je w trakcie kariery.

Dlaczego organizacje i osoby fizyczne używają Personality I.D.®?

Budowanie Mocniejszych Zespołów

Ludzie i organizacje korzystają z Personality I.D.® Budowanie Mocniejszych Zespołów, bo pomaga im to w czterech dziedzinach. Odkrywaniu wewnętrznej konstrukcji obecnych i przyszłych pracowników. Zrozumienie tej konstrukcji u każdej osoby jest kluczowym czynnikiem skutecznego zarządzania ludźmi i relacjami. Jednym z ważnych odkryć Personality I.D.® jest to, że dopóki Menadżer nie posiada jasnego obrazu osobowości podległych mu pracowników, jest nieuniknione przydzielanie niewłaściwej osoby do zadań i niewłaściwe kierowanie niektórymi osobami.

Efekty korzystania z Personality I.D.®

Efektywniejsze firmy i organizacje

PID pomaga w zatrudnianiu właściwych osób oraz określa najlepszych pracowników. Dzięki temu powoduje wzrost satysfakcji z pracy i podniesienie wydajności oraz umożliwia rozwój obecnych pracowników w zgodzie z ich osobową konstrukcją. Przekłada się to na urealnienie wzajemnych oczekiwań pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Dowiedz się więcej
Rodzaje raportów
4
Czas na wykonanie testu
2 godziny
Skorzystaj z narzędzia dającego mierzalne efekty

Zamów Personality I.D.® dla swojej firmy

Dowiedz się więcej

Personality I.D.® daje rzetelene raporty

Dzięki Personality I.D.® usprawnisz działanie swojej firmy lub organizacji

Raport indywidualny

Raport Indywidualny Personality I.D.® da ci informację niezbędną do maksymalnego wykorzystania atutów pracownika dla dobra firmy czy instytucji. Przy pomocy Raportu Porównawczego pomagamy osobom i organizacjom uzyskać zrozumienie unikalnych różnic pomiędzy pracownikami co pomaga we rozwiązywaniu konfliktów i poprawieniu relacji pomiędzy tymi osobami. Ta wiedza da ci też możliwość uzyskiwania poparcia, budowania zgody, jedności i współpracy w zespole. Będziesz w stanie eliminować niezrozumienie i dysonanse pomiędzy członkami zespołu.

Raport zespołowy

Raport Zespołowy pomaga organizacjom odkryć profil i dynamikę obecnych zespołów. Umożliwia przestudiowanie unikalnego profilu zespołu jako całości, jak również profili jego członków po to, by wprowadzać mądre decyzje odnośnie formowania składu zespołu. Ta wiedza da ci możliwość odkrycia potrzeb natury strategicznej w składzie zespołu i umożliwi Menadżerom czy liderom wprowadzenie koniecznych zmian.

Zaawansowany raport zespołowy

Zaawansowany Raport Zespołowy pomaga odkryć organizacjom profil i dynamikę obecnych zespołów. Umożliwi również formowanie nowych zespołów w oparciu o wymogi strategii. Raport pokazuje profil obecnego zespołu jak też wpływ jaki na zespół uczyni decyzja o usunięciu czy dodaniu pewnych osób. Charakterystyka Nowego Zespołu zostanie określona jeszcze zanim zmiany zostaną dokonane. Te rozważane zmiany można śledzić na żywo i obserwować w czasie rzeczywistym jak dany pomysł wpłynie na dynamikę zespołu. Będziesz również w stanie odkryć strategiczne potrzeby w składzie istniejących zespołów. Ta informacja umożliwia osobom z kadry zarządzającej wprowadzenie strategicznych zmian i ich ocenę zanim nastąpi reorganizacja.

Dołącz do grona doświadczoych przedsiębiorców korzystających z Personality I.D.®

"To narzędzie badawcze, które zajmowało tylko kilka minut, zrewolucjonizowało nasz sposób wykorzystania silnych stron naszych pracowników i kilkuset pracowników z firm z którymi miałem kontakt. Dłuższe bardziej skomplikowane narzędzia też są dostępne, ale żadne nie może równać się z tym, które może zrobić tak wiele przy pomocy tak małej inwestycji czasowej i finansowej, Obecnie nazywa się ono Personality I.D.®. Używaliśmy go badając wszystkich kandydatów do pracy w naszej organizacji. Odkryliśmy również, że rozumienie tego typu profili jest absolutnie niezbędne w poradnictwie psychologicznym." - Larry Burkett, autor książki "Biznes zgodny z Biblią"

Dowiedz się więcej o Personality I.D.®