was successfully added to your cart.

Dzisiaj chciałabym zająć się fragmentem z Księgi Przysłów (Przypowieści Salomona), który następuje zaraz po wersetach poprzednio cytowanych przeze mnie. Chodzi mi o:

Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego: idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić. Prz. 3, 27 – 28

To bardzo ciekawy fragment.

Ostatnio nawet omawialiśmy go na kursie finansowym Edukacji Finansowej Crown. Pełne jego zrozumienie może nastąpić dopiero po głębszym spojrzeniu. Myślę, że to głębsze spojrzenie może przyjść przez zwrócenie uwagi na tekst hebrajski. Niżej w tabeli – dla osób zainteresowanych – zamieszczam znaczenie poszczególnych słów wersetu 27.

Strong’s Transliteration Hebrew English
2896 [e] ṭō·wḇ ט֥וֹב good, benefit
1167 [e] mib·bə·‘ā·lāw; מִבְּעָלָ֑יו is due
1961 [e] bih·yō·wṯ בִּהְי֨וֹת is in
410 [e] lə·’êl לְאֵ֖ל the power
[yā·ḏe·ḵā [יָדֶיךָ  –
ḵ] כ]  –
3027 [e] (yā·ḏə·ḵā (יָדְךָ֣ able
q) ק)  –
6213 [e] la·‘ă·śō·wṯ. לַעֲשֽׂוֹת׃ to do

Po analizie powyższych zapisów możemy dojść do wniosku, że cytowany fragment mówi tyle, co: zrób dla innych, daj innym to, co się im należy, jeśli to tylko jest w twojej mocy, jeżeli tylko możesz to uczynić. Biblia Tysiąclecia werset ten tłumaczy: „Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania.”  Moim zdaniem to trochę zawęża rozumienie, ale myślę, że jest to bardzo trafny przykład tego, co możemy być komuś winni, czy mieć wobec kogoś jakąś powinność.

Zastanawiam się także, czy możemy mieć jeszcze jakieś inne – obok płacenia wynagrodzenia pracownikom – powinności wobec innych.

Przychodzą mi tu do głowy m. in. takie sprawy jak:

  • powinność utrzymania rodziny,
  • obowiązek zadbania o rodziców, jeśli nie są w stanie się zaspokoić swoich potrzeb,
  • obowiązek spłacania kredytów i wszelkich innych długów,
  • płacenie rachunków na czas,
  • obowiązki małżeńskie,
  • i pewnie wiele innych.

Jeżeli tylko możemy i jesteśmy w stanie spełnić nasz obowiązek wobec innych, powinniśmy uczynić to niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki.

Druga część cytowanego dziś fragmentu mówi, żeby nie odsyłać bliźniego jeśli możemy zaspokoić jego jakąś potrzebę.

Słowo bliźni użyte w tym fragmencie może być przetłumaczone jako inna osoba, kolega, przyjaciel, współmałżonek, przyjaciel. Chyba niewiele trzeba tu tłumaczyć. Jeżeli ktoś z osób nam bliskich, czy osób, które znamy potrzebuje pomocy, powinniśmy mu pomóc niezwłocznie i nie powinniśmy zwlekać z tą pomocą. Bóg jest niesamowity. Zadbał w cudowny sposób o tych, którzy potrzebują pomocy. Z jednej strony mówi, oddaj innym to, co się im należy, a z drugiej strony mówi, jeśli możesz zaspokoić potrzebę innych – zrób to jak najszybciej.

Tak sobie myślę, że fragment ten następuję bezpośrednio po tym, jak Salomon zalecał przezorność i rozwagę. Myślę, że również przejawem przezorności jest oddawanie tego, co się innym należy, oraz pomaganie tym, którzy tego potrzebują, jeśli tylko możemy to zrobić. Jest to bardzo mądre. W Prz. 3, 35 czytamy zaś, że mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. Dlatego warto.

Przyszła mi do głowy jeszcze inna myśl, że to do czego nas Bóg zachęca w tym fragmencie, obrazuje to, jaki On jest.

Czyni to, co powinien nam uczynić i do tego jeszcze zaspakaja nasze wszystkie potrzeby. Nie odmawia, kiedy Go prosimy o zaspokojenie naszych potrzeb, nie odsyła nas na koniec kolejki, ale czyni to dziś, już. I jeszcze ważna rzecz, Bóg może uczynić wszystko, dla Niego nie jest kwestią, że zrobi coś, jeśli może. On zawsze może. Dlatego nie powinniśmy nigdy wątpić w Jego działanie i pomoc.

Na koniec podsumowując mogę zachęcić nas do terminowego oddawania długów i spłacania kredytów, do terminowej wypłaty wynagrodzeń pracownikom, do płacenia rachunków na czas, do zaspokajania wszelkich potrzeb rodziny, zarówno materialnych, jak i społecznych oraz duchowych, oraz do pomagania tym, którzy tego potrzebują, jeżeli tylko możemy to uczynić. Bo jaki On jest, tacy i my będziemy.

Wiem, że tutaj można jeszcze zajmować się wieloma kwestiami, ale jak już pisałam wcześniej, moim celem nie są jakieś naukowe wywody, ale zwrócenie uwagi na biblijne zasady dotyczące finansów i zachęcenie do ich stosowania w życiu.

Artykuł zamieszczony za zgodą autorki, źródło: https://wp.me/p38O5l-36

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz