was successfully added to your cart.

Filmy

Boże rozwiązania – propozycje w jaki sposób korzystać z filmów

Filmy z serii Boże rozwiązania można oglądać w domu – w gronie rodziny i znajomych lub stosować jako narzędzie ewangelizacyjne w kościele, w szkole, na innych spotkaniach. Do każdego filmu dołączona jest broszurka, która zawiera propozycję dyskusji, którą można przeprowadzić po obejrzeniu filmu. Celem takiej rozmowy jest zachęcenie jej uczestników do poznania i przyjęcia BOŻYCH ROZWIĄZAŃ dla swoich problemów i dla swojego życia.

Jak przeprowadzić spotkanie w domu?

Na przykładzie filmu pt. „Wywyższony”

1.       Zaprosić rodzinę/znajomych na ciekawy film z dyskusją.

2.     Przed włączeniem DVD wręczyć każdemu Broszurkę (wcześniej przygotować odpowiednią liczbę broszurek – przewodników do dyskusji) i przeczytać lub powiedzieć własnymi słowami WPROWADZENIE (Broszurka – s. 18).

3.     Poprosić dwóch gości o przeczytanie z Pisma świętego wcześniej przygotowanych i zaznaczonych fragmentów: J 3,1-17 oraz Lb 21,4-9

4.      Wspólnie obejrzeć FILM.

5.      Animować dyskusję/rozmowę poprzez zadawanie pytań:

·        Z jakich powodów Izraelici narzekali na pustyni? Do czego tęsknili?

·        Z jakich powodów my często narzekamy na sytuację? Można zachęcić innych do wypowiedzi opowiadając własną historię np. o jakimś życiowym rozczarowaniu sprzed nawrócenia i dać czas innym na wypowiedź.

·         W jaki sposób Bóg opiekował się swoim ludem na pustyni? Co im zapewniał?

·        Czy ktoś z obecnych doświadczył Bożej opieki w trudnej sytuacji? Można zachęcić innych do wypowiedzi opowiadając swoją historię np. o utracie pracy, o chorobie, o stracie bliskiej osoby, o innym trudnym doświadczeniu i dać czas innym na wypowiedź.

·         Jezus wiedział o co chciał Go zapytać Nikodem dlatego odpowiedział mu, że trzeba się narodzić powtórnie aby wejść do królestwa Bożego. Czy zastanawiamy się dokąd zmierzmy w życiu? Jaki jest nasz cel? Do czego my powinniśmy narodzić się powtórnie? Może np. do bliskiej relacji z Chrystusem lub do zarządzania pięniędzmi po Bożemu. Można w formie świadectwa opowiedzieć o przemianie, której doświadczyliśmy jako zarządcy Bożej własności na ziemi.

·         Inne tematy, które wynikną w czasie rozmowy.

6.      Zaproponować obejrzenie wypowiedzi Nikodema.

7.     Zaproponować CHWILĘ OSOBISTEJ REFLEKSJI na podstawie punktów (Broszurka – s. 23 ).

8.      Po chwili ciszy zaproponować PODSUMOWANIE.

9.      Na zakończenie można obejrzeć NAUCZANIE CHUCKA BENTLEYA.

10.  Spotkanie zakończyć krótką MODLITWĄ.

Jak przeprowadzić spotkanie w szkole, w kościele, w innym miejscu?

1.       Zaproponować obejrzenie filmu na spotkaniu, którego jesteśmy gościem.

2.      Zrobić WPROWADZENIE do filmu (Broszurka – s. 18).

3.      Włączyć projekcję filmu.

4.     Zaproponować krótką rozmowę na temat obejrzanej historii. Zadawać pytania podobne jak na spotkaniu w domu jednak w publicznym miejscu nie można oczekiwać zbyt osobistych odpowiedzi.

5.     Na zakończenie rozmowy można powiedzieć krótkie świadectwo nt. swojego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela i o tym co Jezus zmienił w naszym życiu od tamtego czasu – podać trzy przykłady.

6.     Zaproponować obejrzenie wypowiedzi Nikodema informując, że na zakończenie Nikodem poprowadzi modlitwę, do której można się przyłączyć.

7.      Zakończyć spotkanie wspólną modlitwą z uczestnikami.

8.     Jeżeli spotkanie ma charakter ewangelizacyjny można wykorzystać z płyty dodatek: cztery prawa duchowego życia lub przedstawić te prawa własnymi słowami.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz