Dowiedz się, kim jesteśmy

Edukacja Finansowa Crown

w Polsce

Nasza wizja

Edukacja Finansowa Crown

w Polsce

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna skierowana do każdego, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie wartości, mająca na celu pomoc w zarządzaniu finansami.
Obejmuje ona edukację w zakresie wychodzenia z długów, kształtowania nawyków w planowaniu wydatków i podejściu do budżetu rodzinnego, jak również do oszczędzania i wydawania pieniędzy.
Szkolenia są prowadzone w systemie wykładowym oraz warsztatowym.
Wizją Edukacji Finansowej Crown jest zobaczyć uczniów Chrystusa w każdym narodzie wiernie stosujących Boże zasady w każdej dziedzinie swego życia.
W szczególności po Bożemu zarządzających swoimi finansami, razem z Bogiem szukających pracy i w Boży sposób pracujących, oraz po chrześcijańsku prowadzących firmy.
Misja Edukacji Finansowej Crown to zapewnienie ludziom z całego świata możliwości poznania, zastosowania i nauczania Bożych zasad w szczególności tych finansowych po to, aby głębiej poznali Chrystusa oraz mieli większą możliwość służenia Mu i pomocy w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego.
Cele te realizowane są poprzez konferencje, seminaria, kursy, wydawnictwa (książki, poradniki, materiały audiowizualne) oraz działania w internecie i mediach.

Historia Edukacji Finansowej Crown w Polsce

Crown Financial Ministries powstało w 2000 r. z połączenia dwóch organizacji: Crown Ministries założonej przez Howarda Daytona w 1985r. oraz Christian Financial Concepts założonej w 1976r. przez Larrego Burketa. Obaj widzieli duży rozdźwięk pomiędzy tym, co na temat finansów uważają ludzie, a tym, co na ten temat naucza Pismo Święte.

Edukacja Finansowa Crown w Polsce (taką przyjęto nazwę) zrodziła się z tej samej potrzeby. Kilka osób z różnych środowisk chrześcijańskich niezależnie od siebie  zaczęło się modlić, by Crown Financial Ministries mogło zaistnieć także w Polsce.

Stało się to możliwe w styczniu 2008 roku. Ruch Nowego Życia (obecnie Ruch Chrześcijański Mt28) podpisując umowę o współpracy z Crown Financial Ministries stworzył dla Edukacji Finansowej Crown w Polsce prawne możliwości działania.

Crown Financial Ministries jest międzywyznaniową platformą otwartą na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą poznać, stosować i nauczać Bożych zasad zarządzania finansami.

Spotkanie 10 stycznia 2008 roku z Peterem Briscoe jest datą, w której Edukacja Finansowa Crown rozpoczęła działalność w Polsce.

Liderzy Crown

Skontaktuj się z naszym lokalnym liderem i dowiedz się więcej