was successfully added to your cart.

Kilka z ostatnich postów poświęciłam dziesięcinie. Nie chcę na tym skończyć, bowiem temat ten ma dużo różnych aspektów, które chciałabym poruszyć na moim blogu.

Dzisiaj skupię się na fragmencie, chyba najczęściej cytowanym jeśli chodzi o dziesięcinę, a mianowicie na cytacie z Księgi Malachiasza:

„Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu – mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym – mówi Pan Zastępów.” Mal. 3, 9 – 12

W cytacie powyżej Bóg zwraca się do swojego ludu zarzucając mu, że Go oszukuje, w oryginale – że Go okrada. Z czego można okraść Boga? Otóż okazuje się, że Boga można ograbić nie oddając dziesięciny. Mocne! Dziesięcina jest bardzo ważną rzeczą, Bóg ją zaplanował. Bóg mówi: „przynieście całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu”. Co to znaczy cała dziesięcina? To nic innego jak 10 % dochodu. Nie 3 %, nie 17 %, ale dokładnie 10 %. Łatwo można więc wyliczyć, ile oddać Bogu. Bóg jest niezwykle praktyczny,

Często słyszę pytanie, gdzie mam przynieść 10 % moich dochodów?

Komu mam oddać dziesięcinę? Niektórzy robią coś takiego, że dzielą dziesięcinę na kilka części i jedną część dają Markowi, który ma problem finansowy, drugą – Basi z pracy, bo ją okradli, a trzecią – na tacę. A jeszcze inni oddzielają pieniądze i przesyłają na cele charytatywne. Jednak Biblia w Księdze Malachiasza mówi wyraźnie, aby przynieść dziesięcinę do spichlerza, inaczej magazynu.

W jęz. hebrajskim, czyli w oryginalnym języku, w jakim napisano Stary Testament, Malachiasz pisze: „przynieście całą dziesięcinę do magazynu w moim domu (hebr. Bet El – dom Boży), aby było tam jedzenie”.

Dla kogo miało być jedzenie? Dla Lewitów i kapłanów, którzy usługiwali w świątyni i którzy zgodnie z prawem mieli zaopatrzenie m.in. z dziesięcin. Co może to oznaczać dla nas, którzy żyjemy w czasach Nowego Testamentu? Otóż, moim zdaniem, całą dziesięcinę, nie część, nie kawałek, ale całą, powinniśmy przynosić do miejsca, które jest dla nas Bożym domem. No więc gdzie? Po prostu do naszego kościoła czy wspólnoty, aby tam był zapas. Dziesięcina, którą oddajemy, ma być przeznaczona dla tych, którzy nam usługują. Będą to liderzy wspólnot, pastorzy, kapłani, ci, którzy głoszą nam budujące Boże Słowo, ale także dla tych, którzy, w jakikolwiek sposób służą w naszych wspólnotach i kościołach, np. w grupach uwielbieniowych, w administracji itd. Czasami zdarza się, że nasze kościoły czy wspólnoty są duże, a liderzy muszą pracować na etacie i nie mogą poświęcić się na jej budowanie, bo nie przynosimy całej dziesięciny do Bożego domu. Bóg tak to już zaplanował, aby ci, którzy służą mogli się utrzymywać z dziesięcin tych, którym służą. Można o tym poczytać w Ks. Liczb 18, 23 – 29.

I jeszcze jedna ważna rzecz. Dalej w cytowanym fragmencie, Bóg mówi: „wystawcie mnie na próbę przynosząc dziesięcinę”.

Dawanie dziesięciny, tak jak pisałam wcześniej, jest wynikiem miłości do Boga, i realnego z Nim spotkania, ale jednocześnie niesie za sobą pewne obietnice. Otóż, Bóg obiecuje, że kiedy przyniesiemy dziesięcinę do Bożego domu, to On sam otworzy okna niebieskie i wyleje na nas swoje błogosławieństwo. I jeszcze więcej uczyni, ochroni nasze zasoby, sprawi, że plon naszych rąk nie będzie niszczony i zaprzepaszczany, bo zabroni szarańczy pożerać nasze plony, a to, co robimy nie pozostanie bez owocu. Inni będą dostrzegać błogosławieństwo, które będzie nad nami. Wow! Cudowna obietnica! Aż chce się wyciągnąć portfel i od razu oddać dziesięcinę.

Dlatego zachęcam do tego, aby dawać ochotnie dziesięcinę. Nie dawajmy jej automatycznie, nie ustawiajmy sobie stałych zleceń, ale kiedy dajemy dziesięcinę zróbmy to z modlitwą. Zanim klikniemy przycisk „przelej” czy przekażemy kopertę z dziesięciną, zatrzymajmy się i zwróćmy się w modlitwie do Boga. To niezwykła rzecz się dzieje. Przekazujemy Bogu 10 % naszych dochodów, a On obiecał nam otwarcie niebios i błogosławieństwo. Przypomnijmy Mu o tym, powiedzmy, że wierzymy, w to, co obiecał. Trzymajmy Go za słowo. Wszystkie Jego obietnice przecież znalazły swoje tak w Jezusie. Niech dawanie dziesięciny będzie świadomym i radosnym aktem, a nie tylko kliknięciem przycisku „przelej”.

Artykuł zamieszczony za zgodą autorki, źródło: https://wp.me/p38O5l-zq

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz