was successfully added to your cart.

Papież Franciszek podczas porannej Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty zwrócił uwagę, że aby pójść za Jezusem, musimy zrezygnować z kultury dobrobytu i urzeczenia przelotną chwilą. Ojciec Święty zachęcił też do zrobienia rachunku sumienia z bogactwa, które uniemożliwia nam zbliżenie się do Pana Jezusa.

We Mszy św., którą koncelebrował arcybiskup Lyonu ks. kard. Philippe Barbarin, wzięła udział grupa pracowników Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia na czele z jej przewodniczącym ks. abp. Zygmuntem Zimowskim oraz pracownicy służb gospodarczych Gubernatoratu Państwa Watykańskiego – podaje Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Ojciec Święty Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 17-27), w której Pan Jezus wzywa młodego człowieka, aby rozdał swój majątek ubogim i poszedł za Nim, ale ten odchodzi zasmucony.

Papież zaznaczył, że „bogactwo jest przeszkodą” utrudniającą drogę do Królestwa Bożego. Jednocześnie zauważył, że każdy z nas ma swoje bogactwa. Ojciec Święty dodał, iż zawsze jest jakieś bogactwo, które przeszkadza nam w podążaniu bezpośrednio za Jezusem, które trzeba określić, wszyscy musimy dokonać rachunku sumienia odnośnie do tego, jakie bogactwa posiadamy, ponieważ uniemożliwiają nam one zbliżenie się do Jezusa na drodze życia.

Franciszek wskazał następnie na dwa „bogactwa kulturowe”. – Po pierwsze, „kultura dobrobytu, sprawiająca, że stajemy się niezbyt odważni, rozleniwia nas, czyni nas samolubnymi. Dobrobyt nas znieczula, jest znieczuleniem – zauważył Papież.

I dodał: ”Nie, nie chcemy więcej dzieci, bo nie moglibyśmy wyjechać na wakacje, nie możemy pojechać tu czy tam, nie możemy kupić domu„. – Gotowi jesteśmy iść za Panem, ale tylko do pewnego momentu. To właśnie sprawia dobrobyt: wszyscy dobrze wiemy, co to jest dobrobyt, ale rzuca nas on na kolana, odziera nas z tej odwagi, mocnej odwagi, by iść tuż koło Jezusa. To pierwsze bogactwo naszej współczesnej kultury, kultury dobrobytu – wskazał Ojciec Święty, którego wypowiedź przytacza KAI.

Następnie Franciszek zauważył, że jest też w naszej kulturze inne bogactwo stanowiące przeszkodę w naszym podążaniu za Jezusem: to urzeczenie przelotną chwilą.

Papież wskazał, że nie podobają się nam propozycje ostateczne, jakie nam przedstawia Pan Jezus. Natomiast to, co prowizoryczne, nam się podoba, gdyż lękamy się czasu Boga, który niesie w sobie to, co ostateczne, definitywne.

– To On jest Panem czasu, a my panami chwili. Dlaczego? Bo w chwili jesteśmy panami: idę za Panem jedynie do tego punktu, a później zobaczę. Słyszałem o kimś, kto chciał zostać księdzem, ale jedynie na dziesięć lat i ani chwili dłużej. Jak wiele par zawiera małżeństwo i choć tego nie mówią, to w swoim sercu powiadają: ”Jak długo trwać będzie miłość, a potem zobaczymy…„. Urzeczenie chwilą przelotną: to jest bogactwo. Musimy stać się panami czasu, ograniczamy czas jedynie do chwili – wskazał Papież i dodał: ”te dwa bogactwa przeszkadzają nam obecnie, aby pójść dalej„. – Myślę o tak wielu, bardzo wielu mężczyznach i kobietach, którzy opuścili swoją ojczyznę, aby udać się jako misjonarze aż do śmierci: to decyzja ostateczna! – zaznaczył Ojciec Święty.

Jednocześnie wskazał, że myśli także o bardzo wielu mężczyznach i kobietach, którzy opuścili swoje domy, aby tworzyć małżeństwo na całe życie. To właśnie – zauważył Franciszek – jest bezpośrednie pójście za Jezusem. To podjęcie decyzji ostatecznej. Natomiast tymczasowość nie jest pójściem za Jezusem, to ”nasze terytorium„. Papież zachęcił do odważnego ogołocenia się z owej kultury dobrobytu, która niczemu już nie służy.

Artykuł zamieszczony za zgodą autora, źródło: http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/33946,dobrobyt-nas-znieczula.html

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz