Dobrobyt nas znieczula - Papież Franciszek - Crown
was successfully added to your cart.

Zarządzanie finansami

Dobrobyt nas znieczula – Papież Franciszek

Papież Franciszek nawiązał do Ewangelii Mk 10, 17-27, w której Pan Jezus wzywa młodego człowieka, aby rozdał swój majątek ubogim i poszedł za Nim, ale ten odchodzi zasmucony.

Papież zaznaczył, że „bogactwo jest przeszkodą” utrudniającą drogę do Królestwa Bożego. Jednocześnie zauważył, że każdy z nas ma swoje bogactwa. Ojciec Święty dodał, iż zawsze jest jakieś bogactwo, które przeszkadza nam w podążaniu bezpośrednio za Jezusem, które trzeba określić, wszyscy musimy dokonać rachunku sumienia odnośnie do tego, jakie bogactwa posiadamy, ponieważ uniemożliwiają nam one zbliżenie się do Jezusa na drodze życia.

Franciszek wskazał następnie na dwa „bogactwa kulturowe”. – Po pierwsze, „kultura dobrobytu, sprawiająca, że stajemy się niezbyt odważni, rozleniwia nas, czyni nas samolubnymi. Dobrobyt nas znieczula, jest znieczuleniem – zauważył Papież. I dodał: „Nie, nie chcemy więcej dzieci, bo nie moglibyśmy wyjechać na wakacje, nie możemy pojechać tu czy tam, nie możemy kupić domu”. – Gotowi jesteśmy iść za Panem, ale tylko do pewnego momentu. To właśnie sprawia dobrobyt: wszyscy dobrze wiemy, co to jest dobrobyt, ale rzuca nas on na kolana, odziera nas z tej odwagi, mocnej odwagi, by iść tuż koło Jezusa. To pierwsze bogactwo naszej współczesnej kultury, kultury dobrobytu – wskazał Ojciec Święty, którego wypowiedź przytacza KAI.

Następnie Franciszek zauważył, że jest też w naszej kulturze inne bogactwo stanowiące przeszkodę w naszym podążaniu za Jezusem: to urzeczenie przelotną chwilą. Papież wskazał, że nie podobają się nam propozycje ostateczne, jakie nam przedstawia Pan Jezus. Natomiast to, co prowizoryczne, nam się podoba, gdyż lękamy się czasu Boga, który niesie w sobie to, co ostateczne, definitywne.
homilia z dnia 27.05.2013 roku w kaplicy Domu Świętej Marty

czytaj więcej …

DANE FUNDACJI

Edukacja Finansowa Crown
ul. Lokajskiego 16/18
02-793 Warszawa

Coś nie działa? Napisz


SKORZYSTAJ Z OBECNIE TRWAJĄCYCH PROMOCJI
w sklepie online

Sprawdź
Zamknij

X