was successfully added to your cart.

To sześć krótkich filmów z przesłaniem o Bożym działaniu. Pan Bóg nigdy nie pozostawia człowieka samego sobie, ale pokazuje wyjście nawet z najtrudniejszych sytuacji. Czasami milczy, ale robi to to w konkretnym celu. Możemy się o tym przekonać oglądając historie: Abrahama, Izaaka, Jeremiasza, ubogiej wdowy, Łazarza i Nikodema. Boże rozwiązania utwierdzają w wierze, w nadziei, w pewności, że Bóg nad wszystkim panuje i w zaskakujący sposób rozwiązuje ludzkie problemy.

Do każdego filmu dołączona jest broszurka, która zawiera propozycję dyskusji, którą po obejrzeniu filmu można przeprowadzić w domu, w kościele, w szkole, w biznesie. Celem rozmowy jest zachęcenie jej uczestników do poznania i przyjęcia BOŻYCH ROZWIĄZAŃ dla swoich problemów i dla swojego życia.

ZESTAW 1

1. Film pt. „Oliwa wdowy” /trwa 14 min

Co posiadasz?

 • Czy byłeś/aś w sytuacji kiedy „grunt palił się pod nogami” i rozpaczliwie potrzebowałeś/aś cudu?
 • Czy wierzysz, że pomimo niesprzyjających okoliczności Bóg zaspokoi twoje potrzeby?
 • „Oliwa wdowy” to dramatyczna i poruszająca historia zadłużonej kobiety opisana w Drugiej Księdze Królewskiej 4,1-7.  Obejrzyj jakie jest dla niej Boże rozwiązanie?

2. Film pt. „Proroctwo Jeremiasza” /trwa 16 min

Ziarno nadziei

 • Czy znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji i byłeś/aś pozbawiony/a nadziei?
 • Czy wierzysz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i On ma plan na rozwiązanie Twoich problemów?
 • „Proroctwo Jeremiasza” to historia Izraelitów uprowadzonych do niewoli babilońskiej opisana w Księdze Jeremiasza 29,1-14. Zobacz jak Bóg pomógł odzyskać im nadzieję?

3. Film pt. „Wywyższony” /trwa 21 min

Moja nadzieja na przyszłość

 • Czy kiedykolwiek narzekałeś/aś na swoją sytuację? Czy zastanawiałeś/aś się nad sensem życia?
 • Czy wierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby rozwiązać największy problem człowieka – problem grzechu?
 • „Wywyższony” to historia Nikodema, którego nurtowało pytanie: kim jest Jezus, opisana w Ewangelii św. Jana 3,1-17. Zobacz jak spotkanie z Jezusem nadało sens Jego życiu.

ZESTAW 2

1. Film pt. „Nagroda Abrahama” /trwa 18 min

Cena dobrych decyzji

 • Czy doświadczyłeś/aś, że przywiązanie do majątku i pieniędzy może zniszczyć najlepsze relacje?
 • Czy wierzysz, że dobre, serdeczne relacje są bezcenne?
 • „Nagroda Abrahama” to historia opisana w Księdze Rodzaju 12,1-15,6. Zobacz jak mądrze Abraham radził sobie w relacjach z ludźmi i jaką nagrodę za to otrzymał.

2. Film pt. „Abraham i Izaak” /trwa 22 min

Podejmowanie trudnych decyzji

 • Czy kiedykolwiek stałeś/aś przed bardzo trudną decyzją?
 • Czy zaufałbyś Bogu gdyby poprosił Cię o zrobienie czegoś sprzecznego ze zdrowym rozsądkiem?
 • „Abraham i Izaak” to historia opisana w Księdze Rodzaju 22,1-18. Zobacz jak Abraham poradził sobie w takiej sytuacji.

3. Film pt. „Bogacz i Łazarz” /trwa 17 min

Okno na tamten świat

 • Czy dostrzegasz związek pomiędzy życiem duchowym a stosunkiem do dóbr materialnych?
 • Co można byłoby powiedzieć o Twojej wierze na podstawie Twojego stosunku do pieniędzy?
 • „Bogacz i Łazarz” to historia opowiedziana w Ewangelii św. Łukasza 16,19-31. Spójrz na życie wieczne przez okno Jezusowej przypowieści.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz