was successfully added to your cart.

„Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majętności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: Odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas! Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. I zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło” 1 Mojż. 26, 12 – 19

Cytat ten mówi o tym, że w czasie kryzysu w ówczesnym świecie Izaak siał ziarno w kraju, w którym Bóg nakazał mu zamieszkać.

Efektem siania i Bożego błogosławieństwa było powodzenie. Izaak zdobył wiele majętności. Stał się tak bogaty, że Filistyni, w których ziemi mieszkał, zaczęli mu zazdrościć  i zasypywali studnie, które wykopał jego ojciec, Abraham. Sam król filistyński poprosił Izaaka, by opuścił ich kraj i już nie mieszkał z nimi, bo ten stał się dużo bardziej zamożniejsi od nich. Izaak odszedł więc stamtąd i osiedlił się w dolinie Geraru. Swój pobyt w nowym miejscu zaczął od oczyszczania studni, wykopanych jeszcze przez Abrahama, a zasypanych przez Filistyńczyków i przywracania tym studniom pierwotnych nazw. Słudzy Izaaka kopiąc w dolinie Geraru natrafili na studnię z wodą źródlaną.

Co dla mnie to oznacza? Oczywiście z jednej strony jest to historia Izaaka w pewnym okresie jego życia. Z drugiej jednak strony zobaczyłam w tym fragmencie pewną zasadę. Zobaczcie Izaak siał w czasie kryzysu i miał obfite plony. Pokazuje mi to, że niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, ile mamy pieniędzy i zasobów, kiedy będziemy siać nasze ziarno – będziemy zbierali plony. Nie ma znaczenia, czy mamy mało, czy dużo, czy jest kryzys, czy jest biednie, ważne aby siać. Każdy z nas ma coś, co może dać Bogu czy innym. Dlatego mogę zachęcić do siania naszych pieniędzy na Bożą glebę, w miejsca, które Bóg będzie nam pokazywał. Nawet jeśli to będzie 1 grosz, to jest już jakieś ziarno. Osobiście wierzę, że to co dajemy, co siejemy wydaje plon.

Zobaczcie, Filistyni, którzy reprezentują światowy system myślenia, totalnie nie rozumieli tego, co się stało dla Izaaka.

Bóg ewidentnie błogosławił go w ich ziemi. Oni mogli się podłączyć, załapać zasadę, zacząć służyć Bogu i stosować zasady Bożej ekonomii i mieć powodzenie. Nie, nie, Filistyńczycy woleli odrzucić Boże zasady. Czy zauważyliście, że często nasi znajomi nie rozumieją nas, gdy chcemy dawać pieniądze. Czasami słyszymy: „nie masz i tak pieniędzy a dajesz. Przestań, co robisz. Ile można dawać dla innych i na kościół. Chyba upadłeś na głowę. Masz kredyt i jeszcze dajesz pieniądze”. Ludzie, którzy żyją w światowym systemie ekonomii, nie rozumieją zasad Bożej ekonomii. Będą woleli raczej odrzucić te zasady, niż skorzystać z ich dobrodziejstwa. Filistyńczycy właśnie to zrobili. Zazdrościli Izaakowi, zamiast podłączyć się pod „Boga Izaaka” i korzystać z tego błogosławieństwa dla siebie i dla swoich rodzin. Często ludzie robią tak, jak czegoś nie rozumieją. Wolą to odrzucić niż sprawdzić czy więcej się dowiedzieć. Izaak odciął się od światowej ekonomii. Zamieszkał w dolinie Geraru. Gerar z języka hebrajskiego oznacza daleko, z daleka. Zatem Izaak zdecydował się trzymać z daleka od światowych zasad. Chciał być blisko Boga i trzymać się tego, co On powiedział. Czym różni się Boża ekonomia od ekonomii świata? Jest wiele różnic. Podstawowa różnica dotyczy tego, kto jest źródłem zaopatrzenia. W jednym przypadku będzie to Bóg, w drugim – człowiek. Boża ekonomia mówi – dawaj, zaś światowa – bierz i gromadź. To trudne do zrozumienia, ale Boża ekonomia działa – Izaak dobrze się powodziło.

Zobaczcie też, że Filistyńczycy zakopali studnie wykopane przez Abrahama.

Studnia oznacza wodę, co znaczy życie, a w dalszej kolejności i powodzenie. Filistyńczycy nie chcieli korzystać z tego, co mogło dać im dziedzictwo Abrahama. Zasypali studnie. Izaak zaczął je odkopywać i przywracać nazwy, jakie nadał im Abraham. Izaak przywracał miejsca życia i powodzenia tam, gdzie przeciwnik je zniszczył. Słudzy Izaaka kopiąc w dolinie Geraru, tj. z daleka od światowego systemu myślenia, odkopali studnię mającą wodę źródlaną. Woda źródlana oznacza życie, świeżość, odnowienie. Woda oznacza też Ducha Świętego. Pokazało mi to, że kiedy będę szukać zaspokojenia moich potrzeb zgodnie z Bożymi zasadami, opierając się na Bogu i na tym, co już osiągnęli wierzący poprzednich pokoleń – będę mieć zaopatrzenie i powodzenie.

Dlatego zachęcam dziś do siania pieniędzy, siania swojego czasu, siania zachęcenia itd, oraz do szukania Boga i stosowania zasad Jego ekonomii. To działa! Zadziałało dla Izaaka i dla nas też zadziała. To Bóg jest źródłem zaopatrzenia. Jego zasady zawsze działają!

Artykuł zamieszczony za zgodą autorki, źródło: https://wp.me/p38O5l-Cq

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz