Kontakt

hmarkiewicz@crown.org.pl
501 137 289

Oddałem swoje życie Chrystusowi w 1982 roku – zaangażowany jestem w pracy organizacji chrześcijańskiej “Mt28”.

Moje zaangażowanie z działalnością Edukacji Finansowej Crown datuję od początków jej istnienia w Polsce.

Od tego czasu regularnie prowadzę kursy finansowe (ale tylko stacjonarne, w relacji osobistej).