was successfully added to your cart.

Na zakończenie konferencji w Meksyku, podeszli do mnie Juan i Maria, aby porozmawiać o swych problemach małżeńskich wynikających z trudności finansowych. Powiedzieli mi, że ich pensje nie pozwalają im na „godne życie”. Juan pracował w służbach miejskich, zarabiając tylko 5 dolarów dziennie. Zarobki Marii były niemal identyczne.

Następnego dnia, na konferencji w Stanach Zjednoczonych, zwróciło się do mnie inne małżeństwo, Luke i Sara. Ojciec Sary był właścicielem dużej firmy, przynoszącej wysokie zyski. Byli dobrymi ludźmi, szanowanymi w swej miejscowości i wspólnocie wierzących; regularnie wspierali organizacje charytatywne i pomagali innym, kiedy tylko mogli. Lecz oni również mieli problemy finansowe. Luke wyznał, że przy ich zarobkach „godne życie” jest niemal niemożliwe. Kiedy poprosiłem, aby powiedzieli więcej, Sara stwierdziła, że razem zarabiają około 3 tysięcy dolarów miesięcznie.

Tego dnia wieczorem pomyślałem, że gdyby Juan i Maria zarabiali co miesiąc 3 tysiące dolarów, jak Sara i Luke, byliby pewnie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie… przynajmniej przez pewien czas. Potem oni także przywykliby do wydawania 3 tysięcy dolarów miesięcznie i uznaliby, że to za mało, aby „godnie żyć”!

Oba małżeństwa, mimo iż ich sytuacja finansowa była zupełnie różna, miały ten sam problem: łamali biblijne zasady, dzięki którym mogliby żyć dostatnio na poziomie odpowiadającym ich sytuacji ekonomicznej. Różnica między sukcesem i porażką finansową wynika bardziej z umiejętności kontrolowania wydatków, niż zwiększania przychodów. A do tego każdy z nas potrzebuje planu wydatków. Księga Przysłów uczy: „Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich śpieszących się – biedę” (Prz 21,5). Niełatwo jest poczynić dobre plany i potem je zrealizować. Trzeba być pracowitym i sumiennym, co wielu ludziom nie przychodzi naturalnie. Lecz jeśli Słowo Boże mówi nam, że planowanie i sumienna praca przynoszą zyski, może warto jest przeciwstawić się swej naturze i rozwinąć w sobie te cechy.

Pismo Święte mówi nam, „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Możemy i powinniśmy zerwać z naszą starą naturą. Kiedyś kradliśmy, ale teraz tego nie robimy. Kiedyś się upijaliśmy, ale teraz jesteśmy napełnieniu Duchem Świętym. Kiedyś byliśmy splamieni grzechem; teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, oczyszczonymi przez naszego Ojca w niebie.

Jeśli chcesz „żyć godnie”, potrzebujesz planu wydatków, który pozwoli ci zapanować nad twoimi finansami. Weź kartkę papieru, podziel na dwie kolumny i w pierwszej z nich zapisz dochody, jakie osiągasz każdego miesiąca. Porozmawiaj z żoną lub mężem, jak powinniście wydawać te pieniądze. W drugiej kolumnie zapisz różne kategorie wydatków: ofiary pieniężne, oszczędności, mieszkanie, transport, pożywienie, odzież, rozrywka i tak dalej. Przy każdej kategorii zapisz kwotę, którą możecie wydać. Upewnij się, że najpierw zapiszecie pewne kwoty w kategorii ofiar pieniężnych i oszczędności. Dostosuj kwoty w taki sposób, aby na koniec miesiąca pozostawała wam jeszcze pewna nadwyżka.

dr Andrés Panasiuk

Źródło: Crown Financial Ministries www.crown.org

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz