was successfully added to your cart.

Nikt, kto ma zobowiązania finansowe nie jest wolny duchowo. Ponadto statystyki wskazują, że problemy finansowe są jedną z głównych przyczyn rozpadu małżeństw. Bycie wolnym od długów to Boży plan dla Jego wybranego narodu.

Czym jest dług?
 1. Dług, to coś, co jesteśmy winni. Bóg nie mówi, że nie możemy pożyczać, ale ostrzega przed poręczeniem  – długiem bez pewności, co do sposobu jego spłaty. Pokrycie pożyczki dodatkowym zabezpieczeniem, w przypadku niemożności spłaty zobowiązań, nie jest poręczeniem.
 2. Większość pożyczek w USA jest poręczana – bez wystarczającego zabezpieczenia na ich spłatę.
 3. Dług to nie kredyt. Kredyt stanowi obustronne zobowiązanie pomiędzy pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą oparte na zasadach zaufania. Dopiero nadużywanie kredytu może doprowadzić do zadłużenia.
 Przyczyny zadłużenia
 1. Niewiedza. Większość ludzi nie została przeszkolona, jak należy postępować z pieniędzmi. Ulegają powszechnemu dzisiaj sposobowi myślenia: Jeśli czegoś pragniesz, to musisz to mieć, zasługujesz na to. Jeśli nie masz pieniędzy, kupujesz na kredyt.
 2. Niefrasobliwość. Większość mieszkańców krajów zachodnich sądzi, że powinni dostać to, czego pragną, wtedy, gdy tego chcą. Perspektywa wcześniejszego oszczędzania na zakup czegoś, wydaje im się być bardzo abstrakcyjna.
 3. Złe planowanie. Ludzie popadają w kłopoty finansowe, ponieważ nie prowadzą pisemnego zestawienia pozwalającego na kontrolę swoich dochodów i wydatków.
 Wyjście z długów

 „Przezorny, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę” (Prz 22:3)

 1. Najpierw oddaj Bogu. Twoim pierwszym zobowiązaniem powinna być dziesięcina z dochodu netto.
 2. Przestań pożyczać. To odnosi się do kart kredytowych, debetów na kontach, pożyczek od rodziny – wszelkich kredytów konsumpcyjnych. Aby zamknąć rachunek karty kredytowej nie może być zaległości w spłatach. Należy wysłać list do banku – wystawcy karty i zażądać zamknięcia rachunku. Karty kredytowe należą do banku wystawcy, dlatego należy je w połowie przeciąć i zwrócić wraz z listem przewodnim.
 3. Sporządź plan zrównoważonego budżetu. Zrównoważony budżet to podstawowe narzędzie zarządzania finansami w rodzinie.
 4. Przygotuj plan spłaty w porozumieniu z wierzycielami. Większość z nich będzie współpracowała z dłużnikami, którzy chcą ich spłacić.
 5. Naucz się pokładać zaufanie w Bogu. Bóg wie, czego potrzebujesz, zacznij Mu ufać – czekaj na Jego wskazówki.
 6. Trenuj samodyscyplinę. Pohamuj się od impulsywnego kupowania. Jeżeli coś nie zostało ujęte w budżecie – nie kupuj tego.
 7. Poszukaj mądrego doradcy. Możesz potrzebować pomocy, aby sporządzić i zarządzać budżetem oraz współpracować z kredytodawcami.
 8. Polegaj na Bożym Słowie. Podejmuj decyzje finansowe w oparciu o wytyczne z Bożego Słowa a nie rad pochodzących ze świata.

Jeżeli jesteś zadłużony, to masz zobowiązania wobec wierzycieli i nie jesteś wolny, aby w pełni oddać się Bogu. Podejmij teraz decyzję wyjścia z długów i trzymaj się tego. Z Bożą pomocą i dzięki własnej dyscyplinie możesz się stać człowiekiem wolnym od finansowych zobowiązań i kontynuować tę drogę.

Źródło: Crown Financial Ministries www.crown.org

Tłumaczenie przygotowane przez Edukację Finansową Crown www.crown.org.pl

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz