was successfully added to your cart.

Pierwszy fragment Przypowieści Salomona, który bezpośrednio mówi o majątku brzmi:

“Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.” Prz. 3, 9 – 10

Dla mnie osobiście jest to bardzo jasny i czytelny fragment.

Przekładając go na nasz współczesny język możemy powiedzieć, że wiersz 9 to polecenie czczenia Pana. Powstaje pytanie, jak można czcić Boga. Odpowiedź jest prosta. Czcimy Pana dając Mu dary ze swojego mienia i pierwociny wszystkich plonów. Chcę zwrócić uwagę na rozróżnienie, jakie pojawia się w tym wersie, a mianowicie: dary z mienia i pierwociny z plonów.

Dar z majątku, to po prostu coś, co chcemy przekazać Bogu z naszych pieniędzy lub innego majątku, jaki posiadamy.

Natomiast pierwocina – tak w skrócie – to nic innego, jak pierwszy plon, czyli jakaś część tego, co przyszło do nas pierwsze. Według słownika języka polskiego pierwocina to “zalążek, zaczątek”. Praktycznie będzie to np. wynagrodzenie za pierwszą godzinę (dzień, miesiąc) pracy w danym roku, wynagrodzenie za pierwszą godzinę (dzień, tydzień, może miesiąc) poświęconą jakiemuś projektowi, pierwsze owoce, jakie dojrzały w twoim ogródku itp. Innym razem napiszę trochę więcej o pierwocinach.

Drugi przytoczony wyżej werset mówi, że jeżeli będziemy czcić Boga darami z mienia i pierwocinami z plonów, to nasze stodoły będą wypełnione ponad miarę, a nasze prasy opływać będą w moszcz. W czasach powstawania Przypowieści Salomona stodoły były miejscem gromadzenia zbiorów, a prasy były to narzędzia pracy. Zatem, mówiąc językiem współczesnym, mogę powiedzieć, że jeżeli będziemy czcić Boga darami ze swojego majątku (pieniądze lub inne dary materialne) i pierwszą częścią naszych zarobków, to nasze konta będą pełne ponad miarę, będziemy mieć na nich więcej niż potrzeba, a nasze narzędzia pracy ciągle będą wykorzystywane, ciągle będziemy zarabiać, nie będziemy pozostawać bez pracy.

Na koniec mam ważną uwagę. Czcić Boga darami i pierwocinami nie oznacza po prostu dawać dary i pierwociny. Oznacza to coś więcej. Przede wszystkim o oddawaniu czci Bogu możemy powiedzieć, gdy mamy z Nim intymną i osobistą relację. Bez tej bliskiej więzi z Bogiem, nie możemy uczcić Go darami i pierwocinami. Cześć dla Boga płynie z relacji z Nim. Dopiero z tej relacji wypływa potrzeba prawdziwej czci. Jezus powiedział, że prawdziwi czciciele będą Ojcu oddawać cześć w Duchu i prawdzie (J 4, 23).

Zatem, jeśli chcemy doświadczyć prawdziwej Bożej obfitości powinniśmy zacząć od bliskiej relacji z Ojcem, a z tej relacji wypłynie potrzeba uczczenia Boga darami i pierwocinami. Dopiero taka cześć przyniesie na pewno Boże zaopatrzenie.

No cóż koniec nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do bliskiej więzi z Bogiem i czczenia Go darami i pierwocinami.

Artykuł zamieszczony za zgodą autorki, źródło: https://wp.me/p38O5l-3

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz