was successfully added to your cart.

Po wczorajszym wpisie dostałam kilka próśb, aby szybciej napisać kolejną część. Wiele osób zostało zaintrygowanych, co z tą mądrością, gdzie jej szukać. 

Niektórzy zarzucili mi, że przerwanie w tym momencie to perfidia z mojej strony. Mając tyle głosów nawołujących mnie do szybkiej kontynuacji postanowiłam już dzisiaj napisać część 2.

Zaczniemy od tego, co to znaczy, że mamy szukać mądrości.

Nie znaczy to na pewno, że nie wolno nam pracować czy zarabiać. Wręcz przeciwnie. Trzeba pracować i zarabiać. Myślę, że szukać mądrości oznacza tyle, co skupić się na niej, uczynić celem swojego życia zdobywanie mądrości, kierować na nią swój wzrok i uwagę. Jeżeli więc celem naszego życia uczynimy zdobywanie mądrości, to efektem ubocznym będzie długie życie, bogactwo, powodzenie, uznanie, pokój i szczęście.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zastanowić się nad tym, czym jest mądrość. Kluczowym wersetem będzie dla nas fragment z Prz.  3, 18:

„Jest (mądrość) drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.”

Teraz przypomnijmy sobie, kto w nowym Testamencie mówi o sobie, że jest życiem. Tak, tak macie rację. Mówi o tym sam Jezus:

„Ja jestem droga, prawda i życie (gr. zoe, ang. life) …” J. 14, 6

Kto daje życie? Kto daje prawdziwe życie? Oczywiście, że Jezus. Jezus w Nowym Testamencie nazwany jest też mądrością. Czy pamiętacie gdzie? Wiem, że niełatwo jest zapamiętać wszystkie wersety, ale pomogę Wam.

„natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością (gr. sophia, ang. wisdom) Bożą” 1 Kor. 1, 24

Kiedy już wiemy, co to jest, a raczej kto jest mądrością z Przypowieści Salomona (Księgi Przysłów, jak ktoś woli) to trochę inaczej spojrzymy na to, co powiedzieliśmy na samym początku części I.

Mianowicie, błogosławiony (szczęśliwy) jest ten, kto znalazł mądrość, czyli znalazł Jezusa. To jest dużo cenniejsze niż wszystkie skarby świata. On – Jezus zapewnia nam życie (w podtekście życie wieczne), on darzy nas powodzeniem i chwałą. Wszystkie Jego ścieżki prowadzą do pokoju. Jezus jest dawcą życia dla tych, którzy się Go uchwycą, a Ci, którzy się go trzymają uważani są za szczęśliwych.

Po głowie chodzi mi jeszcze jedna myśl. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że:

„…zatem Prawo (gr. nomos, ang. a law) dotyczyło cienia dóbr przyszłych a nie ich samych…” Hebr. 10, 1 (Biblia Poznańska)

Fragment ten rozumiem w ten sposób, że cały Stary Testament (taką definicję w tym wersecie słowa „prawo” używa Konkordancja Stronga) był tylko cieniem, zapowiedzią rzeczy, które miały nadejść. Mówiąc w skrócie, cały Stary Testament wskazuje na dzieło odkupienia, jakie stało się faktem w Jezusie Chrystusie.

Spójrzmy teraz raz jeszcze na Salomona.

Kiedy został królem, nie prosił o bogactwo, nie prosił o wygrane wojny, nie prosił o sukces, nie prosił o długie życie, ale prosił o mądrość. Jeśli uznamy, że Jezus jest mądrością, to możemy powiedzieć, że Salomon prosił o Jezusa, on szukał Jezusa. Co to dało Salomonowi? A dało mu to uznanie, powodzenia, bogactwo i zwyczajną  życiową mądrość. Salomon nie szukał i nie modlił się o bogactwo, ale wołał o Jezusa, który jest Zbawicielem, Obrońcą, Mądrością, Drogą, Życiem itd. A co otrzymał – wszystko inne. Nie szukał bogactwa, a znalazł bogactwo. Nie szukał sławy, a ją znalazł. Nie szukał poklasku, a miał uznanie współczesnego mu świata. Dlaczego? Dlatego, że Salomon znalazł coś dużo cenniejszego – znalazł Jezusa, który jest mądrością.

I tak sobie myślę, że jeśli w naszym życiu skierujemy swój wzrok na Jezusa, na Jego mądrość, na Jego słowa, to zyskamy daleko więcej niż potrafimy to sobie wyobrazić. Zyskamy życie, zyskamy szczęście, zyskamy uznanie, i być może zyskamy bogactwo. Ale pamiętajmy, szukajmy przede wszystkim Jezusa.

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” Mt. 6, 33

Artykuł zamieszczony za zgodą autorki, źródło: https://wp.me/p38O5l-E

Polecane pozycje ze sklepu Crown

Kupując w naszym sklepie stajesz się częścią tego, jak pomagamy innym.

DANE FUNDACJI

Fundacja Crown
ul. Zamiejska 7
05-800 Pruszków

Coś nie działa? Napisz