was successfully added to your cart.

Edukacja Finansowa Crown opracowała ten kurs w celu zapewnienia wartościowej i opartej na Piśmie Świętym edukacji w dziedzinie zasad świadomej konsumpcji, metod konstruowania budżetu oraz poradnictwa w zakresie zadłużenia finansowego. Kurs wyposaża uczestników w narzędzia umożliwiające stworzenie aktywnej i skutecznej służby nauczania Bożych zasad finansowych w kościołach i lokalnych społecznościach. Naucza on, jak dzielić się tymi zasadami, z wierzącymi i niewierzącymi znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej oraz umożliwia przyłączenie się do naszej sieci liderów Crown na całym świecie.

Zostań liderem

Edukacji Finansowej
Crown

KLC nie jest przeznaczony dla przypadkowych osób. Skierowany jest szczególnie dla liderów, którzy troszczą się o innych, i chcą pomagać w nauczaniu i stosowaniu biblijnych zasad finansowych rozwijając pracę w ramach EFCrown lokalnie, we wspólnotach i parafiach. Kurs ten prowadzi uczestników daleko głębiej niż typowe rozwiązania i rady dotyczące „powierzchownych” problemów wynikających z braku właściwego zarządzania osobistym majątkiem. Ujawnia problemy, które leżą u korzeni marnotrawstwa, rozrzutności i nieproduktywnych zachowań i pomaga przeciwstawić się im.

Zapraszamy na Kurs dla Liderów Edukacji Finansowej Crown.
Prowadzącym będzie krajowy koordynator Crown’a Pan Zdzisław Miara.
Kurs odbędzie się w dniach 7-8.12.2018 r. w Elblągu
 
Cena dla jednej osoby to 450,00 zł , dla małżeństw zniżka w wysokości 100,00 zł.
Zaliczkę (dla jednej osoby) w wysokości 300,00 zł  należy wpłacić  na konto Fundacji:

Edukacja Finansowa Crown

02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 16/18

Nr konta: 31 1750 0012 0000 0000 3426 9548  

Tytuł wpłaty:   KLC  Elbląg

Resztę zapłaty na miejscu, przed rozpoczęciem kursu.
Informacje i zapisy
na Skype
Next Post
X