Szukaj

Po kursie finansowym Crown

 

Do udziału w Kursie Finansowym Crown zachęciło mnie wcześniejsze uczestnictwo w dwóch konferencjach "Biblia o finansach". Wyraźne efekty tych spotkań mogłem od razu obserwować w swoim życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zmiany były bardzo wyraźne, jak wyjście naszej rodziny z bieżących długów czy  uratowanie wspólnie z kolegami społecznej instytucji przed zamknięciem. Zbudowani tymi efektami zapisaliśmy się z żoną  na kurs, aby dowiedzieć się więcej. 

 

Udział w spotkaniach kursu finansowego rzeczywiście przyniósł wiele zmian w naszym życiu. Zmieniło się podejście do decyzji zakupowych (rezygnacja ze zmiany samochodu ze względu na kolegów), skupienie się na aspektach praktycznych, a nie prestiżowych, zmiana podejścia przez żonę do sytuacji finansowej – rezygnacja z dążenia do osiągnięcia prestiżu przez majątek, spłata długów (poza hipotecznym), decyzja o dążeniu do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, wzrost osobistej i rodzinnej hojności (łatwiejsze z dziesięciny), uczciwość pod względem podatkowym, rezygnacja z faktur niebędących realnym kosztem uzyskania przychodu, dobrowolne opodatkowanie korzyści osobistych.

 

U Syna (8 lat) wprowadziliśmy kieszonkowe (tygodniówkę) z podziałem na dziesięcinę, oszczędności i bieżące wydatki – nastąpiło zmniejszenie (prawie zanik) postaw roszczeniowych, dziesięcina stała się u syna bardzo efektywnym sposobem ćwiczenia hojności.

 

Wprowadziliśmy regularną dziesięcinę rodzinną, przez co o dziwo czujemy się bogatsi i spokojniejsi. Wydaje się, że wprost zadziałała zasada, że gdzie skarb Twój to serce Twoje. Ponieważ nasze skarby doczesne idą na Boże cele, to nasze serca są mniej przywiązane do doczesnych kwestii majątkowych.

Jesteśmy zdecydowanie mniej zależni od kaprysów otoczenia i zmian w bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej.

 

W efekcie dziesięciny nastąpiła poprawa sytuacji finansowej projektów apostolskich, które wspomagamy. Na wyższy poziom zostało też poniesione zarządzanie projektami społecznymi, w których bierzemy udział, poprzez unikanie sytuacji grożących powstaniem długu. Wiedza z kursu zapewnia znaczny wpływ na otoczenie pod kątem unikania długów.

 

Zapisując się na kurs spodziewałem się żmudnego studiowania i dużego wysiłku, zwłaszcza że spotkania są w dni powszednie, zaczynają się późno i są długie, więc kończą się bardzo późno, kiedy jestem już zwykle bardzo zmęczony i senny.  Zamiast tego okazało się, że studiowanie Pisma Świętego przynosi radość i spokój wewnętrzny. To mnie bardzo zaskoczyło – jak dosłownie może działać zasada, że „moje jarzmo jest słodkie”.

 

Zaskoczyła mnie logika i racjonalność tego (biblijnego) podejścia. Jest wewnętrznie bardzo spójne i jeden aspekt wynika z drugiego. Bardzo łatwo jest zrozumieć wiele aspektów biblijnego podejścia do zarządzania finansami, jeżeli zrobimy analogię między tym, co Pan Bóg od nas oczekuje i jak może reagować na różne nasze zachowania oraz tym, czego my oczekujemy od naszych dzieci i jak reagujemy na ich różne zachowania.

 

Bardzo ciekawe jest, że wiele aspektów – jak uczciwość, gospodarowanie budżetem, unikanie długów jest tak logiczne i spójne, że jest stosowane przez ludzi w ogóle nie związanych z wiarą. Od lat uczę się niektórych rzeczy od kolegów ateistów i agnostyków, lecz ani oni, ani ja do tej pory nie znałem źródła i uzasadnień tych zasad, stąd ich wpływ na mnie był powolny i ograniczony.

Zaskoczyła mnie różnorodność efektów tego kursu, które opisałem powyżej oraz siła oddziaływania tej wiedzy na otoczenie.

 

Maciej Kotarski

Po kursie finansowym Crown

 

Do udziału w Kursie Finansowym Crown zachęciło mnie wcześniejsze uczestnictwo w dwóch konferencjach "Biblia o finansach". Wyraźne efekty tych spotkań mogłem od razu obserwować w swoim życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zmiany były bardzo wyraźne, jak wyjście naszej rodziny z bieżących długów czy  uratowanie wspólnie z kolegami społecznej instytucji przed zamknięciem. Zbudowani tymi efektami zapisaliśmy się z żoną  na kurs, aby dowiedzieć się więcej. 

 

Udział w spotkaniach kursu finansowego rzeczywiście przyniósł wiele zmian w naszym życiu. Zmieniło się podejście do decyzji zakupowych (rezygnacja ze zmiany samochodu ze względu na kolegów), skupienie się na aspektach praktycznych, a nie prestiżowych, zmiana podejścia przez żonę do sytuacji finansowej – rezygnacja z dążenia do osiągnięcia prestiżu przez majątek, spłata długów (poza hipotecznym), decyzja o dążeniu do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, wzrost osobistej i rodzinnej hojności (łatwiejsze z dziesięciny), uczciwość pod względem podatkowym, rezygnacja z faktur niebędących realnym kosztem uzyskania przychodu, dobrowolne opodatkowanie korzyści osobistych.

 

U Syna (8 lat) wprowadziliśmy kieszonkowe (tygodniówkę) z podziałem na dziesięcinę, oszczędności i bieżące wydatki – nastąpiło zmniejszenie (prawie zanik) postaw roszczeniowych, dziesięcina stała się u syna bardzo efektywnym sposobem ćwiczenia hojności.

 

Wprowadziliśmy regularną dziesięcinę rodzinną, przez co o dziwo czujemy się bogatsi i spokojniejsi. Wydaje się, że wprost zadziałała zasada, że gdzie skarb Twój to serce Twoje. Ponieważ nasze skarby doczesne idą na Boże cele, to nasze serca są mniej przywiązane do doczesnych kwestii majątkowych.

Jesteśmy zdecydowanie mniej zależni od kaprysów otoczenia i zmian w bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej.

 

W efekcie dziesięciny nastąpiła poprawa sytuacji finansowej projektów apostolskich, które wspomagamy. Na wyższy poziom zostało też poniesione zarządzanie projektami społecznymi, w których bierzemy udział, poprzez unikanie sytuacji grożących powstaniem długu. Wiedza z kursu zapewnia znaczny wpływ na otoczenie pod kątem unikania długów.

 

Zapisując się na kurs spodziewałem się żmudnego studiowania i dużego wysiłku, zwłaszcza że spotkania są w dni powszednie, zaczynają się późno i są długie, więc kończą się bardzo późno, kiedy jestem już zwykle bardzo zmęczony i senny.  Zamiast tego okazało się, że studiowanie Pisma Świętego przynosi radość i spokój wewnętrzny. To mnie bardzo zaskoczyło – jak dosłownie może działać zasada, że „moje jarzmo jest słodkie”.

 

Zaskoczyła mnie logika i racjonalność tego (biblijnego) podejścia. Jest wewnętrznie bardzo spójne i jeden aspekt wynika z drugiego. Bardzo łatwo jest zrozumieć wiele aspektów biblijnego podejścia do zarządzania finansami, jeżeli zrobimy analogię między tym, co Pan Bóg od nas oczekuje i jak może reagować na różne nasze zachowania oraz tym, czego my oczekujemy od naszych dzieci i jak reagujemy na ich różne zachowania.

 

Bardzo ciekawe jest, że wiele aspektów – jak uczciwość, gospodarowanie budżetem, unikanie długów jest tak logiczne i spójne, że jest stosowane przez ludzi w ogóle nie związanych z wiarą. Od lat uczę się niektórych rzeczy od kolegów ateistów i agnostyków, lecz ani oni, ani ja do tej pory nie znałem źródła i uzasadnień tych zasad, stąd ich wpływ na mnie był powolny i ograniczony.

Zaskoczyła mnie różnorodność efektów tego kursu, które opisałem powyżej oraz siła oddziaływania tej wiedzy na otoczenie.

 

Maciej Kotarski

Biblijne zasady odnoszące się do finansów


Zapisałam się na Kurs Finansowy CROWN, gdyż zawodowo jestem związana z instytucjami finansowymi i jako chrześcijanka chciałam poznać Boże zasady dotyczące „świata finansów”.

Przyszłam na kurs jako pracownik firmy trudniącej się ściąganiem wysokich odsetek od długów, które bardzo często powstawały wskutek niedostatecznego doinformowania czy też zbyt pochopnego pożyczania bez solidnego sprawdzenia faktycznej sytuacji finansowej klientów. Spłata swojego zadłużenia jest jak najbardziej uczciwością wobec kredytodawcy, ale co w sytuacji gdy taki kredytodawca robi wszystko, by takie kredyty po prostu sprzedać, by potem zarobić na tzw. spirali zadłużenia?

Zawsze miałam skrupuły widząc ubogich, starszych ludzi, którzy przychodzą jak nędzarze spłacać długi za swoje ostatnie grosze – często tylko dlatego, że jakaś instytucja finansowa tak łatwo dała im pożyczkę...

Moje skrupuły powiększyły się, gdy poznałam Boże zasady dotyczące pożyczania i długów, np. "Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga." (Ezechiela 22,12)

Pewno osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za to, że jakakolwiek firma zarabia na pobieraniu odsetek często bardzo wysokich, tym niemniej nie czułam się pocieszona, że zdolności i talenty, które dał mi Bóg muszę przez 8 godzin dzienne wykorzystywać na tworzenie narzędzi, które będą te odsetki w bardzo zawiły sposób naliczać.

I na naszym kursie prosiłam Boga o inną pracę, jeśli taka byłaby Jego wola. Szanując jednocześnie tą co miałam, gdyż to też dar od Boga, kiedy z pracą nie jest tak łatwo w dzisiejszych czasach.

Ku mojemu zaskoczeniu, Bóg bardzo szybko odpowiedzi ał na moją modlitwę. Propozycję nowej pracy otrzymałam dokładnie w ostatni dzień naszego kursu, kiedy otrzymaliśmy świadectwa ukończenia kursu "By żyć w wolności finansowej".

Dziękuję Bogu za tę nową szansę. I cieszę się, że zmiana okazała się tak bardzo owocna, co już dziś mogę powiedzieć - po kilku miesiącach w nowej pracy.

Najbardziej cieszę się z tego, że w nowym miejscu Bóg nadal mo że tu wykorzystywać moje talenty zawodowe, ale tym razem moje obowiązki to np. troska o bezpieczne finanse klientów albo rozwój narzędzi do zarządzania domowym budżetem. A właśnie na kursie finansowym Crown dowiedziałam się, jak roztropne zarządzanie domowym budżetem może być skuteczną metodą w unikaniu wszelkich długów, które mog ą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach kryzysu gospodarczego.

Chwała Panu! Dziękuję Mu za Jego troskę!

Magdalena z Gdańska


 

Biblijne zasady odnoszące się do finansów


Zapisałam się na Kurs Finansowy CROWN, gdyż zawodowo jestem związana z instytucjami finansowymi i jako chrześcijanka chciałam poznać Boże zasady dotyczące „świata finansów”.

Przyszłam na kurs jako pracownik firmy trudniącej się ściąganiem wysokich odsetek od długów, które bardzo często powstawały wskutek niedostatecznego doinformowania czy też zbyt pochopnego pożyczania bez solidnego sprawdzenia faktycznej sytuacji finansowej klientów. Spłata swojego zadłużenia jest jak najbardziej uczciwością wobec kredytodawcy, ale co w sytuacji gdy taki kredytodawca robi wszystko, by takie kredyty po prostu sprzedać, by potem zarobić na tzw. spirali zadłużenia?

Zawsze miałam skrupuły widząc ubogich, starszych ludzi, którzy przychodzą jak nędzarze spłacać długi za swoje ostatnie grosze – często tylko dlatego, że jakaś instytucja finansowa tak łatwo dała im pożyczkę...

Moje skrupuły powiększyły się, gdy poznałam Boże zasady dotyczące pożyczania i długów, np. "Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga." (Ezechiela 22,12)

Pewno osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za to, że jakakolwiek firma zarabia na pobieraniu odsetek często bardzo wysokich, tym niemniej nie czułam się pocieszona, że zdolności i talenty, które dał mi Bóg muszę przez 8 godzin dzienne wykorzystywać na tworzenie narzędzi, które będą te odsetki w bardzo zawiły sposób naliczać.

I na naszym kursie prosiłam Boga o inną pracę, jeśli taka byłaby Jego wola. Szanując jednocześnie tą co miałam, gdyż to też dar od Boga, kiedy z pracą nie jest tak łatwo w dzisiejszych czasach.

Ku mojemu zaskoczeniu, Bóg bardzo szybko odpowiedzi ał na moją modlitwę. Propozycję nowej pracy otrzymałam dokładnie w ostatni dzień naszego kursu, kiedy otrzymaliśmy świadectwa ukończenia kursu "By żyć w wolności finansowej".

Dziękuję Bogu za tę nową szansę. I cieszę się, że zmiana okazała się tak bardzo owocna, co już dziś mogę powiedzieć - po kilku miesiącach w nowej pracy.

Najbardziej cieszę się z tego, że w nowym miejscu Bóg nadal mo że tu wykorzystywać moje talenty zawodowe, ale tym razem moje obowiązki to np. troska o bezpieczne finanse klientów albo rozwój narzędzi do zarządzania domowym budżetem. A właśnie na kursie finansowym Crown dowiedziałam się, jak roztropne zarządzanie domowym budżetem może być skuteczną metodą w unikaniu wszelkich długów, które mog ą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach kryzysu gospodarczego.

Chwała Panu! Dziękuję Mu za Jego troskę!

Magdalena z Gdańska


 

 
http://sklep.efcrown.pl 
 SKLEP  INTERNETOWY
 
http://sklep.efcrown.pl 
 SKLEP  INTERNETOWY

  

Programy Edukacji Finansowej Crown:

  

 

 

 

 

 

   

Kompas Kariery Crown to program, który pozwoli Ci odkryć

twoją unikalną ścieżkę edukacyjną lub zawodową.

Więcej informacji w zakładce Programy->Kompas Kariery Crown

lub po kliknięciu powyższej ikony.

 

Rozszerzony Profil Osobowościowy DISC

 

  

Programy Edukacji Finansowej Crown:

  

 

 

 

 

 

   

Kompas Kariery Crown to program, który pozwoli Ci odkryć

twoją unikalną ścieżkę edukacyjną lub zawodową.

Więcej informacji w zakładce Programy->Kompas Kariery Crown

lub po kliknięciu powyższej ikony.

 

Rozszerzony Profil Osobowościowy DISC